Bibliai élménypedagógia a Pécsi Tudományegyetemen

BIBLIAI Élménypedagógia a szentágothai szakkollégium és a Kalandok és Álmok Szakmai Műhely közös kurzusa

Az élménypedagógia…

a cselekvés általi tanulás és fejlődés egyik sajátos változata, „olyan személyközpontú pedagógia, mely mind az egyén, mind a csoport fejlődésére és sikerességére fókuszál” (Rogers 1984). Multiszenzoros tanítás, mely bevonja a résztvevőket, metaforikus gyakorlatokat végeztet velük, hogy próbára tegyék tudásukat, képességeiket és kreatív gondolkodásukat, következményekkel járó tapasztalatokban részesüljenek. A megszerzett tudással ők maguk kísérleteznek, nem mások tapasztalatait hallgatják.

Kurzusvezető: Bányai Sándor, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense
Közreműködik: Sipos Edit, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola tanára

Az induló kurzus céljai:

 • Az élménypedagógia hatásrendszerének sajátélmény-alapú megismerése, a szükséges technikák elsajátítása;
 • Újszerű, kihívást jelentő feladatok, játékok megtanulása és egy újfajta pedagógus-szerep megtapasztalása;
 • 2 kreditpont!  

A hegyek csupán eszközök, a cél maga az ember. Nem a csúcsok elérése a legfontosabb, hanem az, hogy mi magunk fejlődjünk!”
Aron Ralston

Íme néhány kép a lezajlott órákról:

További képek itt tekinthetők meg: 

1. foglalkozás     2. foglalkozás     3.foglalkozás   4. foglalkozás       5. foglalkozás 

 

 Alapelveink:

A hatékony képzés alapja az aktív részvétel, a módszerek, játékok és gyakorlatok személyes kipróbálása, a saját
élmény megszerzése, az élmény megosztása és feldolgozása, majd pedig a tanulságok adaptálása más, hasonló helyzetekre. A képzés csoportban zajlik, ezért alkotó
közösség létrehozása a cél. Folyamatosan törekszünk a gyakorlat arányának magas szinten tartására.
A résztvevők már meglévő tudásukkal járulnak hozzá a közös eredményhez, kudarchoz vagy sikerhez.

Közvetlen céljaink:

 • Játékos élménypedagógiai alapképzés megtartása a biblia szellemében és kultúrkörében;
 • z élménypedagógia felhasználási területeinek megismerése, a résztvevők szemléletének közös formálása;
 •  módszertani repertoár bővítése a tapasztalati tanulás gyakorlatán keresztül az ismerkedési játékoktól a csoportépítő feladatokon át az egyéni fejlesztés lehetőségéig;
 • páros és
  kiscsoportos problémamegoldó helyzetek, közös feldolgozással, a tapasztalatok megfogalmazásával, visszajelzésekkel, a tanulságok adaptálásával.

A kurzus elvégzése után képes lesz…

 • a tanult  játékokat és gyakorlatokat nevelési célok szolgálatába állítani;
 • hatékonyan használni a tevékenységekben rejlő fejlesztési lehetőségeket,
 • a szociális kompetenciák fejlesztését elérni a játék-, és élménypedagógia eszközeivel.

Az órákon való aktív részvétel… (Passzolni természetesen lehet, mód van szemlélődő típusú részvételre is, de mi az aktív, cselevő
jelenlétet ajánljuk!

 • Részvétel a kurzus internetes fórumán, vélemények,  tapasztalatok írása és megosztása a kurzus saját zárt felületén;
 • A kurzus végén egy esszé megírása, a megtapasztalt élmények hatásáról, felhasználhatóságáról;
 • Kérdőív kitöltésével visszajelzés a kurzus szervezőinek.

A kurzus tartalma:

 • Pécsi Tudományegyetem kurzusIMG_8995Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg?” (Ámosz 3,3)
 • Az élménypedagógia elméleti alapjai
 • A tapasztalati tanulás Kolb-féle köre, a fokozatosság elve;
 • Csoportszabályok, a csoportfejlődés fázisai;
 • A komfortzóna-elmélet megismerése;
 • „Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok” (I. Thessz. 5,21)
 • Játékpedagógia
 • Bemelegítő játékok és gyakorlatok egyszerű eszközökkel, jégtörő és energetizáló játékok;
 • Páros és kiscsoportos kommunikációs gyakorlatok;
 • Csapat és bizalomépítő játékok, együttműködési helyzetek;
 • Problémamegoldó tevékenységek;
 • „Egymás terhét hordozzátok” (Galata 6,2)
 • A Facilitátori szerepkör megfigyelése
 • A facilitátor szerepe, felelőssége, a csoport segítésének határai;
 • Értékelés, a reflexió jelentősége, szerepe, a levezetés módszerei.

Helyszín: PTK-TTK Kari Tanácsterem
 6 alkalom, kedd 16.30 – 19.30.

február 9.     A tapasztalati tanulás köre, a komfortzóna-elmélet;

február 16.    Az alapvető szükségletek és a kihívás szerepe;

február 23.    Csoportdinamikai alapismeretek, a csoport szerződése;

március 1.      Kompetenciafejlesztés sajátélményű foglalkozásokon;

március 8.     Élménypedagógiai tevékenység tervezése, levezetése;

március 22.    A facilitátor szerepe, kompetenciái és attitűdje.


HaNGya (111)Jelentkezés, kérdések, információk:
szentagothaielmenyped@gmail.com

 „Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.”

Carl William Buehner

További információk: www.kalandokesalmok.hu