Szakmai önismereti képzés

Néhány érv a szakmai önismeret fejlesztésének szükségességéről:

  • Az oktatás-nevelés szereplői felől érkező, újfajta elvárásoknak nehéz megfelelni.
  • A gyerekek tulajdonságai, szükségletei is folyamatosan, dinamikusan változnak napjainkban.
  • A pedagóguspálya fokozottan kitett az érzelmi megterhelésnek.
  • Folyamatos megújulásra van szükség

Az fentiekhez való alkalmazkodás és a szakmai fejlődés elengedhetetlen feltétele a szakmai önismeret fejlesztése. Akkor tudják a pedagógusok az elfogadott normákat, értékeket, tudást hatékonyan, közvetíteni, ha önazonosak, hitelesek, kiegyensúlyozottak és motiváltak tudnak maradni.

A továbbképzés célja

A résztvevők sajátítsák el a reflektív gondolkodás szemléletét. Tanulják meg elemezni a döntéseiket, tetteiket meghatározó attitűdjeiket, meggyőződéseiket, ennek hatására tudjanak változtatni alkalmazott módszereiken. Tudatosítsák magukban az ideális pedagógusról alkotott képüket és az a felé vezető utat. Lehetőségük legyen megvizsgálni a munkájuk kapcsán jelen lévő viszonyokat, azokban legyenek képesek konfliktust megoldani, megfelelően kommunikálni. Érzelmi intelligenciájuk gyarapodjon.  Alakuljon ki eszköztáruk a kiégés megelőzésére, kezelésére.

A továbbképzés célcsoportja

Iskolában, óvodában dolgozó pedagógusok, segítő szakemberek (fejlesztőpedagógus, pedagógiai asszisztens, óvodai- iskolai szociális segítő).

A képzésen teljesítendő tartalmi követelmények         

A résztvevő a képzés végére hitelesebbé válik saját pedagógus szerepében. Megérti saját tetteinek, viszonyulásainak okát. Képes lesz a munkája során felmerülő nehézségek és kapcsolatok azonosítására, megvizsgálására. Megtervezi saját szakmai fejlődésének lépéseit. A csoportfolyamat hatására javul önértékelése, az érzések tudatosításával fejlődik érzelmi intelligenciája. Megismeri a kiégés folyamatát és az abban elfoglalt helyét. Kommunikációs és konfliktuskezelési technikákat sajátít el.

A program tartalmának rövid ismertetése

A képzés során a résztvevők megismerik, elemzik a munkájuk során őket érő hatásokat. Azonosítják az egyes oktatásban, nevelésben résztvevő szereplőkkel (gyerek, szülő, kolléga) való viszonyukat, vizsgálják attitűdjeiket. Megismerik saját pedagógusképüket és az egyes kihívást jelentő helyzetekhez, esetekhez való hozzáállásukat. Megtervezik a szakmai fejlődésük lépéseit. Megvitatják a pedagógusok határait. Tudatossá válnak a kiégés megelőzésében és kezelésében.

A továbbképzés a résztvevők aktivitására építő gyakorlatokkal, s azok kiértékelésével, tanulságok levonásával zajlik. A gyakorlatok során az önálló munka, a páros munka, a kisebb csoportos beszélgetések, s az egész csoportot érintő megbeszélések váltakoznak. Az önreflexió fontos szerephez jut.

Aktuális képzések:

Jelenleg nincsen a témában meghirdetett képzésünk.


 Ön már elvégezte képzésünket és elnyerte tetszését, kérjük, ajánlja ismerőseinek!

Érdeklődés az alábbi elérhetőségen:
Demján Szilvia,
telefon: +36/70-670-1886
e-mail: demjan.szilvia@kalandokesalmok.hu