Sárközi Andrea

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem munkatársa, a Kalandok és Álmok Élménypedagógiai és Szakmai Műhely trénere, a TeSó-blog szerkesztője.

Végzettség:

Felsőoktatás-pedagógia szakirányos bölcsész az Eötvös Loránd Tudományegyetem neveléstudományi mesterképzésén.

 

Szakmai tapasztalatok:

 1. 09. 10.- jelenleg     Szakmai koordinátor   Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest (Magyarország)

Az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 számú projekt egyik konzorciumi partnerének (MOME) szakmai koordinátora. A projekt címe: A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben, ezen belül a MOME a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését tűzte ki céljául a design eszközével.

 

 1. 03. 18.–2018. 06. 30.    Facilitátor

Oktatási Hivatal, Budapest (Magyarország)

Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 TNFTA számú projekt pedagógus- és animátorképző trénere, amiben a pályázatban résztvevő iskolákat készítették fel arra, hogy hogyan lehet fejlesztő tematikus közösségi programok keretében integrálni a hátrányos helyzetű tanulókat.

 

 1. 03. 01.–jelenleg    Facilitátor

Kalandok és Álmok Élménypedagógiai és Szakmai Műhely, Budapest (Magyarország)
Részvétel a Műhely többnyire hátrányos helyzetű gyerekeket felzárkóztató projektjeiben, főképp tábori környezetben.
A szervezet szexuálpedagógiai képzésének kidolgozója, trénere.

 

 1. 11. 02.–2017. 07. 30.    Önkéntes

Residencia el Sol, Paraná (Argentína)
Részvétel egy leányanya nevelőotthon mindennapi működésében. A lányok önálló életre, anyaságra nevelésében, és szexuális nevelésében való segítségnyújtás, valamint az egyedül hagyott csecsemők gondozása.
Ezzel kapcsolatos tapasztalatok: https://projectnextgeneration.wordpress.com/author/andreafromhuk/

 

 1. 02. 04.–2016. 06. 18.   Szakmai elnök

ELTE Illyés Sándor Szakkollégium, Budapest (Magyarország)

 • a szakkollégium képzésének megszervezése és folyamatos koordinálása;
 • tudományos rendezvények (konferenciák, vitaestek) szervezése;
 • oktatókkal, hallgatókkal és az egyetem egyéb szereplőivel való folyamatos kapcsolattartás;
 • egyéb tudományos tevékenységek menedzselése (kiadványok, részvétel egyetemi eseményeken)

 

 1. 09. 01.–jelenleg   Programkoordinátor

Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet, Beregszász (Ukrajna)

 • nyári és évközi rendezvények programjának kidolgozása;
 • a programok levezénylése a megbízott csapattal;
 • csoportvezetés;
 • ismeretterjesztő előadások megtartása

 

 1. március 1.- jelenleg    Szerkesztő

TeSó-blog, Kárpátalja (Ukrajna)
A magyar ajkú ifjúságot megcélzó keresztény blog társszerkesztője, a blog Szexuálpedagógia rovatának vezetője.
http://www.kriszteso.com/szexualpedagogia/

A fentieken kívül egyetemi éveim alatt gyakorlatban is lehetőségem volt bepillantani magyarországi és ukrajnai gyermekotthonok, múzeumok, művészeti egyesületek, civil szervezetek működésébe, jelenleg pedig egy színházi fantomtársulat támogatójaként is önkénteskedem, így munkám során próbálom alkalmazni és vegyíteni a játékpedagógia, a művészetpedagógia, valamint a dráma elemeit, a tapasztalati tanulással, a design eszközeivel.