Sárközi Andrea

Az Integrom Program – Nagyvállalati Munkalehetőség Romáknak program vezetője, a Kalandok és Álmok Élménypedagógiai és Szakmai Műhely trénere.

Végzettség

Felsőoktatás-pedagógia szakirányos bölcsész az Eötvös Loránd Tudományegyetem neveléstudományi mesterképzésén.

Szakmai tapasztalatok

 • 2023-tól az Integrom Program – Nagyvállalati Munkalehetőség Romáknak program vezetője.
 • 2022. április-november – szexuális neveléssel foglalkozó szakember, a Konkáv Közösségi tér munkatársa.
 • 2018. 09. 10-től 2021. novemberéig – szakmai koordinátor a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, Budapest
  Az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 számú projekt egyik konzorciumi partnerének (MOME) szakmai koordinátora.
  A projekt címe: A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben, ezen belül a MOME a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését tűzte ki céljául a design eszközével.
 • 2018. 03. 18.–2018. 06. 30. – Facilitátor
  Oktatási Hivatal, Budapest
  Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 TNFTA számú projekt pedagógus- és animátorképző trénere, amiben a pályázatban résztvevő iskolákat készítették fel arra, hogy hogyan lehet fejlesztő tematikus közösségi programok keretében integrálni a hátrányos helyzetű tanulókat.
 • 2014.03. 01-től jelenleg is – Facilitátor
  Kalandok és Álmok Szakmai Műhely, Budapest
  Részvétel a Műhely többnyire hátrányos helyzetű gyerekeket felzárkóztató projektjeiben, főképp tábori környezetben.
 • 2018-tól – a Kalandok és Álmok Szakmai Műhely trénere
  A szervezet szexuálpedagógiai képzésének kidolgozója, trénere.
 • 2016. 11. 02.–2017. 07. 30. – Önkéntes
  Residencia el Sol, Paraná (Argentína)
  Részvétel egy leányanya nevelőotthon mindennapi működésében. A lányok önálló életre, anyaságra nevelésében, és szexuális nevelésében való segítségnyújtás, valamint az egyedül hagyott csecsemők gondozása.
  Ezzel kapcsolatos tapasztalatok: https://projectnextgeneration.wordpress.com/author/andreafromhuk/
 • 2015. 02. 04.–2016. 06. 18. – Szakmai elnök
  ELTE Illyés Sándor Szakkollégium, Budapest (Magyarország)
  – a szakkollégium képzésének megszervezése és folyamatos koordinálása;
  – tudományos rendezvények (konferenciák, vitaestek) szervezése;
  – oktatókkal, hallgatókkal és az egyetem egyéb szereplőivel való folyamatos kapcsolattartás;
  – egyéb tudományos tevékenységek menedzselése (kiadványok, részvétel egyetemi eseményeken)
 • 2014. 09. 01-től jelenleg is – Programkoordinátor
  Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet, Beregszász (Ukrajna)
  – nyári és évközi rendezvények programjának kidolgozása;
  – a programok levezénylése a megbízott csapattal;
  – csoportvezetés;
  – ismeretterjesztő előadások megtartása
 • 2013. március 1-től jelenleg is – Szerkesztő
  TeSó-blog, Kárpátalja (Ukrajna)
  A magyar ajkú ifjúságot megcélzó keresztény blog társszerkesztője, a blog Szexuálpedagógia rovatának vezetője.
  http://www.kriszteso.com/szexualpedagogia/

A fentieken kívül egyetemi éveim alatt gyakorlatban is lehetőségem volt bepillantani magyarországi és ukrajnai gyermekotthonok, múzeumok, művészeti egyesületek, civil szervezetek működésébe, jelenleg pedig egy színházi fantomtársulat támogatójaként is önkénteskedem, így munkám során próbálom alkalmazni és vegyíteni a játékpedagógia, a művészetpedagógia, valamint a dráma elemeit, a tapasztalati tanulással, a design eszközeivel.