Akkreditált rendezvény- és táborszervezői képzés Budapesten (március 22-24.)

.
A képzés vezetője: 
Bányai Sándor – címzetes egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem), közoktatási szakértő, tanító, szabadidő-szervező, élmény- és kalandpedagógiai tréner, a Szakmai Műhely vezetője.
Ideje: 2019. március 22-23-24. (péntek-szombat-vasárnap)
Helyszíne: Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház, 1191 Budapest, Teleki u. 50.
Részvételi díja: 23.900 Ft.
Alapítási engedélyének száma: 575/35/2017
Akkreditációs órák száma: 30
.
A három nap időbeosztása:
 • 2019. március 22., péntek: 10.00-18.00
 • 2019. március 23., szombat: 9.00-18.00
 • 2019. március 24., vasárnap: 9.00-16.00

Étkezés: a részvételi díj mindhárom napra tea-kávé büfét tartalmaz.

További akciók, kedvezmények!!!
 • Az Early Bird jelentkezés keretén belül igénybe vehetők az alábbi akciós árak a korai jelentkezők számára:
  – a meghirdetéstől január 27-ig 3.000 Ft. a kedvezmény, a képzés ára 20.900 Ft.
  – január 28-tól február 17-ig 1.500 Ft. a kedvezmény, a képzés ára 22.400 Ft.
  – február 18-tól teljes áron érhető el a képzés, azaz 23.900 Ft-ért.
 • Amennyiben egy intézményi költségviselőtől ketten jelentkeznek, úgy az első fő teljes részvételi díjjal vehet részt (23.900 Ft.), míg a második fő 20% kedvezményt kap a képzés teljes részvételi díjának árából (azaz 19.120 forintért). Ebben az esetben a jelentkezők tüntessék fel az űrlapMegjegyzés rovatába, hogy szeretnének élni az adott kedvezménnyel, nincs lehetőség utólagos módosításra.
 • Amennyiben egy intézményi költségviselőtől hárman jelentkeznek, az első kettő teljes részvételi díjjal vehet részt (azaz 2×23.900 Ft-ért), míg a harmadik fő 10.000 Ft. kedvezményt kap a képzés teljes részvételi díjának árából (azaz 13.900 forintért vehet részt). Ebben az esetben a jelentkezők tüntessék fel az űrlap Megjegyzés rovatába, hogy szeretnének élni az adott kedvezménnyel, nincs lehetőség utólagos módosításra.

Az akciók egymással nem vonhatóak össze, minden résztvevő csak egyet vehet igénybe!

A kedvezmények igénybevételének szándékát a jelentkezési lapon kell jelölni, utólagosan nem áll módunkban figyelembe venni!

Jelentkezés a lap alján!

A részvételi díj befizetése:

Aképzésen való részvétel feltétele a részvételi díj maradéktalan átutalása a következő számlaszámra:
10201006-50242667-00000000 (Paamon Bt., K&H Bank).

Amennyiben önhibáján kívül nem tud részt venni, de már átutalta az összeget, és ezt 7 nappal a képzés indulása előtt jelezi felénk, úgy a részvételi díj 100%-át visszafizetjük. A kezdés előtti 7 napon belül történő lemondás esetén a befizetett összeget nem áll módunkban visszatéríteni, azonban egy másik képzési alkalommal felhasználható.

Jelentkezési és befizetési határidő: 2019. március 15., péntek —> A jelentkezés határideje lejárt!

I. A továbbképzés célja:

A résztvevők felkészítése a gyerek- és ifjúsági táborok, bentlakásos és napközis jellegű táborok, nomád és üdülőtáborok projektszerű szervezésére, hogy megismerjék az alapvető rendezvényszervezési ismereteket, tényeket, összefüggéseket, normákat.
Új ötletek, eszközök, módszerek megismertetése a táboroztatás megszervezéséhez, hogy felfedezzék a tábori és szabadidős programok szervezésében rejlő egyéni és csoportos nevelési és fejlesztési lehetőségeket, valamint képessé váljanak ezek kihasználásának hatékonyabbá tételére, a szervezés során felmerülő problémák új ismeretek felhasználásával történő megoldására.

További célja a továbbképzésnek, hogy a résztvevők képessé váljanak a gyerekek bekapcsolására az érték-alapú tábori programok aktív cselevő létrehozásába, a gyermekek szociális kompetenciáinak egyéni és csoportos fejlesztésére, a non-formális és az informális tanulás lehetőségeinek felhasználására, nevelési és oktatási célok elérésének támogatására.

Megértsék a játék helyét és szerepét az egyén és a csoport fejlesztésében. A résztvevők ismereteket szereznek a rendezvényszervezési alapfogalmakról, tényekről, módszerekről, eszközökről, összefüggésekről és normákról. A képzés végére jártasságot szereznek az újonnan megtanult ismeretek alkotó és kombinatív felhasználásában, képessé válnak egy gyerektábor létrehozásának tudatos és hatékony megtervezésére és megszervezésére. Átlátják a nevelési célokhoz igazodó programok kiválasztásának, megtervezésének fontosságát, megismerik a tevékenység alapú foglalkoztatás pedagógiai és pszichológiai alapjait, képessé válnak projektszerű szabadidős tevékenységek tervezésére, szervezésére, előkészítésére, lebonyolítására, ellenőrzésére, értékelésére. A résztvevők felismerik és azonosítani tudják majd a rendezvényekben rejlő fizikai és pszichikai veszélyforrásokat, hogy ezekre kellőképp fel tudjanak majd készülni.

Naprenyő 2016009-20160627

II. A továbbképzés célcsoportja:

Azon iskolában vagy óvodában dolgozó pedagógusok, akik vezetőként, közreműködőként, felügyelő vagy kísérőtanárként részt vesznek, vagy a későbbiek során részt kívánnak venni bentlakásos vagy napközis rendszerű gyerek- és ifjúsági táborok létrehozásában, szervezésében és lebonyolításában.

III. A program tartalmának ismertetése:

A sokszínű program tervezéséhez, szervezéséhez, lebonyolításához speciális jártasságokra, készségekre, képességekre van szükség. Tanfolyamunkon a résztvevő megismerkedik az általános rendezvényszervezési alapismeretekkel, programforgatókönyvek összeállításának lépéseivel.
Célunk olyan értékalapú szabadidő-pedagógiai fejlesztés elindítása a táborokban, amely új, korszerű eszközöket, módszereket, ötleteket ad a pedagógusok kezébe a non-formális és informális tanulást egyaránt ötvöző programokat szervezéséhez, a pedagógusok megerősítése és bátorítása újszerű pedagógiai módszerek kipróbálására, alkalmazására, valamint az iskola keretei közül való kilépésre.

A továbbképzés a résztvevők aktivitására épít, segíti a korábbi tapasztalatok hasznosulását. A csoport közös értékteremtő munkája során a páros munka, a kisebb csoportos beszélgetések és alkotómunkák, valamint a teljes csoportot érintő közös munkamegbeszélések váltakoznak.
A tanúsítvány kiadásának feltétele a 90%-os részvétel a tanfolyamon, hozzájárulás a csoport közös értékteremtő munkájához, az írásbeli beadandók tartalma megfelelő tudásról adjon számot és a beadandók leadása legkésőbb a képzés lezárulását követő 10. munkanapig történjen meg.

IMG_1807

A maximális létszám 24 fő.
Amennyiben a határidő lejárta előtt megtelik a keret, úgy korábban zárjuk le a jelentkezés lehetőségét, és elindítjuk a várólistát.

Amennyiben Ön már elvégezte valamelyik képzésünket és elnyerte tetszését, kérjük, ajánlja ismerőseinek!

Érdeklődés az alábbi elérhetőségeken:
Demjén Izabella
telefon: +36/20-278-3100
e-mail: demjen.izabella@kalandokesalmok.hu

A jelentkezés határideje lejárt!