Akkreditált rendezvény- és táborszervezés

A képzés pontos címe
„Élmény- és tevékenységközpontúság a bentlakásos és napközis jellegű táborok, tábori és szabadidős programok tervezésében és megvalósításában”III. Sziágyi gyerektábor014-20170708

A továbbképzés célja
A résztvevők felkészítése a gyerek- és ifjúsági táborok, bentlakásos és napközis jellegű táborok, nomád és üdülőtáborok projektszerű szervezésére, hogy megismerjék az alapvető rendezvényszervezési ismereteket, tényeket, összefüggéseket, normákat.
Új ötletek, eszközök, módszerek megismertetése a táboroztatás megszervezéséhez, hogy felfedezzék a tábori és szabadidős programok szervezésében rejlő egyéni és csoportos nevelési és fejlesztési lehetőségeket, valamint képessé váljanak ezek kihasználásának hatékonyabbá tételére, a szervezés során felmerülő problémák új ismeretek felhasználásával történő megoldására.
További célja a továbbképzésnek, hogy a résztvevők képessé váljanak a gyerekek bekapcsolására az érték-alapú tábori programok aktív cselevő létrehozásába, a gyermekek szociális kompetenciáinak egyéni és csoportos fejlesztésére, a non-formális és az informális tanulás lehetőségeinek felhasználására, nevelési és oktatási célok elérésének támogatására.
Megértsék a játék helyét és szerepét az egyén és a csoport fejlesztésében. A résztvevők ismereteket szereznek a rendezvényszervezési alapfogalmakról, tényekről, módszerekről, eszközökről, összefüggésekről és normákról. A képzés végére jártasságot szereznek az újonnan megtanult ismeretek alkotó és kombinatív felhasználásában, képessé válnak egy gyerektábor létrehozásának tudatos és hatékony megtervezésére és megszervezésére. Átlátják a nevelési célokhoz igazodó programok kiválasztásának, megtervezésének fontosságát, megismerik a tevékenység alapú foglalkoztatás pedagógiai és pszichológiai alapjait, képessé válnak projektszerű szabadidős tevékenységek tervezésére, szervezésére, előkészítésére, lebonyolítására, ellenőrzésére, értékelésére. A résztvevők felismerik és azonosítani tudják majd a rendezvényekben rejlő fizikai és pszichikai veszélyforrásokat, hogy ezekre kellőképp fel tudjanak majd készülni.

Naprenyő 2016009-20160627

A továbbképzés célcsoportja
Azon iskolában vagy óvodában dolgozó pedagógusok, akik vezetőként, közreműködőként, felügyelő vagy kísérőtanárként részt vesznek, vagy a későbbiek során részt kívánnak venni bentlakásos vagy napközis rendszerű gyerek- és ifjúsági táborok létrehozásában, szervezésében és lebonyolításában.

A program tartalmának ismertetése
A sokszínű program tervezéséhez, szervezéséhez, lebonyolításához speciális jártasságokra, készségekre, képességekre van szükség. Tanfolyamunkon a résztvevő megismerkedik az általános rendezvényszervezési alapismeretekkel, programforgatókönyvek összeállításának lépéseivel.
Célunk olyan értékalapú szabadidő-pedagógiai fejlesztés elindítása a táborokban, amely új, korszerű eszközöket, módszereket, ötleteket ad a pedagógusok kezébe a non-formális és informális tanulást egyaránt ötvöző programokat szervezéséhez, a pedagógusok megerősítése és bátorítása újszerű pedagógiai módszerek kipróbálására, alkalmazására, valamint az iskola keretei közül való kilépésre.
A továbbképzés a résztvevők aktivitására épít, segíti a korábbi tapasztalatok hasznosulását. A csoport közös értékteremtő munkája során a páros munka, a kisebb csoportos beszélgetések és alkotómunkák, valamint a teljes csoportot érintő közös munkamegbeszélések váltakoznak.
A tanúsítvány kiadásának feltétele a 90%-os részvétel a tanfolyamon, hozzájárulás a csoport közös értékteremtő munkájához, az írásbeli beadandók tartalma megfelelő tudásról adjon számot és a beadandók leadása legkésőbb a képzés lezárulását követő 10. munkanapig történjen meg.

IMG_1807

Aktuális képzések:

Jelenleg nincsen a témában meghirdetett képzésünk, de ha szeretne első kézből értesülni a legközelebbi alkalomról, iratkozzon fel az adatbázisunkba.

A korábbi felnőtt- és gyerektáborainkról  ide és ide kattintva található egy-egy képes beszámoló.

Amennyiben Ön már elvégezte valamelyik képzésünket és elnyerte tetszését, kérjük, ajánlja ismerőseinek!

Érdeklődés az alábbi elérhetőségen:
Demján Szilvia,
telefon: +36/70-670-1886
e-mail: demjan.szilvia@kalandokesalmok.hu