Kovács Nikoletta

Tanító, pedagógiai fejlesztő, trénerKovacs- Nikoletta-trener-kalandok-almok

Elismerések

Richter Aranyanyu Díj 2016 – PEDAGÓGUS KATEGÓRIA (www.aranyanyu.hu)

Végzettség

1996 – tanító, Budapesti Tanítóképző Főiskola

2022 – Humán- és csoportfejlesztő tréner, Széchenyi István Egyetem

Szakmai tapasztalatok

 • 2018-2022 – Bárka Tábor turnusvezető
 • 2017 október – tréner, fejlesztő
  Szabadidő-pedagógiai, élménypedagógiai, multikulturális tartalmak illetve erőszak-megelőző képzések, beilleszkedési-, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók az iskolában képzések, workshopok csapatépítő tréningek megtartása Kalandok és Álmok Szakmai Műhelynél
 • 2013 szeptember–2017 október – igazgatóhelyettes
  Általános iskolai nevelésért és szervezési részért felelős vezető Kontyfa Középiskola Szakiskola és Általános Iskola
 • 2009-2013 – szabadidő-szervező
  Iskolai programok szervezése, mentálhigiénés csoport vezetése, iskolai fejlesztőprogramok kidolgozása, Kontyfa Középiskola Szakiskola és Általános Iskola
 • 2008-2009 –  pedagógiai vezető
  A tanodába járó, hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős és fejlesztési területeinek kidolgozása, koordinálása; gyerekprogramok, táborok szervezése – Ferencvárosi Tanoda
 • 2005-2008  – magatartásmódosító program, programvezető
  Egy amerikai módszer magyarországi adoptálása, pedagógusok és más szakemberek koordinálása, szakmai segítségnyújtás. Szakmai anyag teljes kidolgozása, felügyelete, szakmai kézikönyv elkészítése – Dominó Általános Iskola
 • 2001 – 2005 – szabadidőszervező
  Iskolai programok szervezése hátrányos helyzetű gyermekek számára – Dominó Általános Iskola
 • 1996 – 2001 – tanító, napközis nevelő
  Alsó tagozatos gyermekek tanítása, délutáni foglalkoztatása – Dominó Általános Iskola

Tréneri tapasztalatok

 • Pedagógusok képzése a szabadidő-pedagógia speciális területén a rendezvényszervezésben, program-, tábor- és kirándulásszervezésben
 • Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: az iskolai kultúra és környezet átalakítása a tanulók egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítására
 • Élménypedagógiai facilitátorképzés
 • Fegyvertelen Játszótárs – tapasztalati tanuláson alapuló erőszak-megelőző és konfliktuskezelő program
 • Különleges padtárs! – különleges bánásmódú gyermekek hatékony élmény- és tapasztalat-orientált, differenciált nevelése
 • Vállalkozói kompetenciák fejlesztése
 • Pályaorientációs konzulensképzés
 • Fegyvertelen Játszótárs – trénerképzés
 • Haladó élménypedagógiai facilitátor képzés

Nemzetközi tapasztalatok

 • 2008  – Europa and non formal education – CEMEA, Franciaország
 • 2015, 2017 – Tool fair – nemzetközi konferencián való részvétel

Elvégzett tréningek

 • „Multikulturális és interkulturális nevelés tréner: az iskolai kultúra és környezet átalakítása a tanulók egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítására” a HEFOP 2.1 „Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben” című intézkedés központi programja „A” komponense keretében szervezett 80 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés és képzők képzése 2006, SuliNova Kht.
 • TOT (Training of Trainers) – képzők képzése és képzések felépítése a Pittsburgh University Graduate School of Public and International Affairs (GSPIA) intézetének 30 órás kurzusa 2004, Pittsburgh (Pennsylvania, USA)
 • A Re-education (újraoktatás, újranevelés) és a társadalomba való visszaillesztés lehetőségei tréner: valamint az Experiental Education (élménypedagógia, tapasztalati tanulás) felhasználási lehetőségei,sajátos nevelési igényű gyerekekkel való foglalkozás tanulmányozása, a Pressley Ridge Foundation és a Pittsburg University Graduate School of Public and International Affairs (GSPIA) kutatócsoportjának közös projektjében, féléves ösztöndíj keretében, 2004-2005 Pittsburgh (Pennsylvania, USA).Az elvégzett tréningek:
  Cultural Competency training of trainers
  Theraputic Crisis Intervention
  Pressley Ridge Orientation
  Situational Leadership Phase 1
  Life Space Crisis Intervention
  Post- Crisis Response for Supervisors and Directors
  Team Development/ Managing Conflict
  Behavior Based Interviewing
  Psychosocial & Treatment Planning
  Facilitation of Experiential Education
 • Magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekek egyéni és csoportos fejlesztése élménypedagógiai foglalkozásokon keresztül – Paamon Oktatási és Szolgáltató Bt., Budapest (30 óra)
 • Alternatív pedagógiai módszerek hasznosítása az írás, olvasás és számolás tanításában, illetve az eltérő képességek kibontakoztatásában – Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht., Alternatív Továbbképzési Igazgatósága (33 óra)
 • Minőségbiztosítási alapismeretek – Expanzió Humán Tanácsadó Kft (30 óra)
 • Pedagógusok képzése a szabadidő-pedagógia speciális területén, a rendezvényszervezésben, program-, tábor- és kirándulásszervezésben – BMB’ 994 Oktatási Tanácsadó Bt (30 óra)
 • Jól mérni a nevelés eredményességét – Fővárosi Pedagógiai Intézet (30 óra)
 • Projektmenedzsment ismeretek tréning jellegű továbbképzése közoktatási intézmény pedagógusai számára – Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ (30 óra)
 • Kooperatív módszertanra épülő együttműködés – MIOK Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet, Budapest (30 óra)
 • Csapatépítő trénerképzés – EDUCATIO KHT.
 • Pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése – oktatói módszertani felkészítő, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
 • Együttnevelés: integráció, inklúzió – Menedzser Praxis
 • Készségfejlesztő képzés – Új Nemzedék Központ

Egyéb pedagógiai munkák

 • Református Pedagógiai Intézet általános iskolás hittan tanmenetéhez élménypedagógiai foglalkozások kidolgozása
 • Pressley Ridge magatartásmódosító program iskolai adaptálásában való részvétel, a program hazai beindítása a Dominó Általános Iskolában, az iskola magatartásmódosító programjának kidolgozása, szakmai háttéranyag elkészítése.
 • Élménypedagógiai facilitátor képzési anyagának kidolgozásában való részvétel a Kalandok és Álmok Szakmai Műhellyel.
 • Fegyvertelen Játszótárs – tapasztalati tanuláson alapuló erőszak-megelőző és konfliktuskezelő program  kidolgozása, képzési akkreditáció elkészítése
 • Haladó élménypedagógiai facilitátor képzési anyagának kidolgozásában való részvétel a Kalandok és Álmok Szakmai Műhellyel
 • Fegyvertelen Játszótárs – tapasztalati tanuláson alapuló erőszak-megelőző és konfliktuskezelő program  trénerképzésének kidolgozásában való részvétel a Kalandok és Álmok Szakmai Műhellyel.
 • Különleges Padtárs – különleges bánásmódú gyermekek hatékony élmény- és tapasztalat-orientált, differenciált nevelése c. program kidolgozása, képzési akkreditáció elkészítése

Beszélt nyelv – angol


Publikációk

 • Tamás naplója (rendhagyó október 23-i megemlékezés), Szabadidő-kalauz , Raabe Kiadó, 2005
 • Iskolimpia , Szabadidő-kalauz , Raabe Kiadó, 2005
 • Tucatnyi lazító, ráhangoló játék, Szabadidő-kalauz, Raabe Kiadó, 2007
 • Az erdei iskola szervezésének általános kérdései, Szabadidő-kalauz, Raabe Kiadó, 2007
 • Nem győztünk, hanem sikerült, Szabadidő-kalauz, Raabe Kiadó, 2007
 • A falu felfedezése – „Első táborom a Katica-Tanyán”, Szabadidő-kalauz, Raabe Kiadó, 2007
 • Kutatási expedíció – erdei iskola program 11-13 éveseknek, Szabadidő-kalauz, Raabe Kiadó, 2008
 • Télapó, Mikulás, Csillagember és Karácsony Apó – Szabadidő-kalauz, Raabe Kiadó, 2008
 • 25 egyszerű csoportalakító játék és eljárás (társszerző: Bányai Sándor) – Szabadidő-kalauz, Raabe Kiadó, 2008
 • Egyszerű játékok cipővel – Szabadidő-kalauz, Raabe Kiadó, 2009
 • Palaczky villa rejtélye – Szabadidő-kalauz, Raabe Kiadó, 2009
 • Multimozaik – Lehet egy kérdésem? – Kalandok és Álmok Szabadidő-pedagógiai és Animációs Szakmai Műhely, 2009
 • Élőkönyvtár élménypedagógiai játékokkal – Módszerlesen, Raabe Kiadó, 2010
 • Wall Street – a tőzsdejáték – Szabadidő-kalauz, Raabe Kiadó, 2011
 • Játékmozaik – Mozaik Kiadó, 2011
 • A játék, nem játék – OptimusTréning és Katalizátor Pedagógusképzési Központ, 2014
 • Napi blog – www. aranycipello.com

Lektorálás

 • Több mint játék – Természetjáró Fiatalok Szövetsége, Budapest, 2008