Februárban erdélyi körút az élménypedagógiával

A Kalandok és Álmok Szakmai Műhely élménypedagógiai alapképzéseket tart Bihar, Brassó, Hunyad és Kolozs megyében  2017 februárjában!

ovodai elmenypedagogia20160205-003
A képzések
vezetői

  • Bányai Sándor –  címzetes egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem), tanító, szabadidő-szervező, élmény- és kalandpedagógiai tréner, a Szakmai Műhely vezetője.
  • Módi Kinga (Nagyvárad, Brassó és Kolozsvár) – vallástanár, hitoktató, Ágyai  Olosz Lajos Általános Iskola

A képzések időpontjai és helyszínei

  • 2017. február 3-4-5. – NIMG_1811agyvárad, Ady Endre Elméleti Líceum
  • 2017. február 6-7-8. – Brassó, Áprily Lajos Gimnázium
  • 2017. február 9-10. – Déva, Téglás Gábor Elméleti Líceum
  • 2017. február 11-12. – Kolozsvár, Brassai Sámuel Elméleti Líceum

Élménypedagógia20160906-001A jelentkezések módjai

Jelentkezési határidők: 

  • Nagyvárad – 2017. január 27., péntek (két csoport indul)Élménypedagógia20160906-016
  • Brassó – 2017. január 18., szerda (két csoport indul)
  • Déva – 2017. február 3., péntek
  • Kolozsvár – 2017. január 27., péntek

A maximális létszám 24 fő. Amennyiben a határidő lejárta előtt megtelik a keret, úgy korábban zárják le a szervezők a jelentkezés lehetőségét.


I.  Mi a Szakmai Műhely célja?

Élménypedagógia20160908-015A Kalandok és Álmok Szakmai Műhely célja önálló, döntésképes, felelősségteljes generáció nevelése és fejlesztése. Pedagógusok képzésén keresztül tudjuk értékeinket eljuttatni a gyerekekhez és a fiatalokhoz. A szociális kompetenciák fejlesztését elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk ahhoz, hogy a gyerekek megállják a helyüket az iskolai és az iskolán kívüli életben egyaránt, családban, közösségben, munkahelyen.

II. Mi a képzés célja?

A képzés célja, hogy az élménypedagógiát mint önálló pedagógiai megközelítést a saját bőrödön ismerd meg és éld át. Így megtapasztalva, miként veheted rá a diákjaidat, hogy próbára tegyék önmagukat. Egymás között értjük meg, hogy hogyan lehetnek diákjaink aktív és cselekvő részesei és irányítói saját tanulási, nevelési és fejlesztési folyamatuknak. Mindezekre a kérdésekre a saját élmény révén keressük a közös választ. Képzésünkön játékos élménypedagógiai trénig-Élménypedagógia20160906-020szerű módszerekkel, a tapasztalati tanulás hatékonyságát és módszereit mutatjuk be a résztvevőknek.

III. Kinek szól a képzés?

Mindenkinek, aki nevelési céljai megvalósítás érdekében új, játékos módszereket kíván használni: tanítóknak, osztályfőnököknek, segítő pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, pszichológusoknak, tanároknak, mindenkinek, aki szereti a kihívásokat, új élményekre vágyik, szeret és mer játszani. Azoknak, akik korábban nem, vagy csak futólag találkoztak és ismerkedtek meg az élménypedagógiai módszerével, de kíváncsian és nyitottan állnak a mélyebb megismerés elé!

IV. Kik vagyunk mi?

Élménypedagógia20160908-012Szakmai Műhelyünk a hazai élménypedagógia meghatározó bázisa, az első akkreditált pedagógus-továbbképzés alapítója a témában. 2007 óta száznál is több hazai és határokon túli képzéssel a hátunk mögött folyamatosan fejlesztjük, aktualizáljuk annak tartalmát. Trénereink a napi iskolai tanítási gyakorlat élesen jelentkező szükségszerűségeit ötvözik az egyetemi élménypedagógiai kurzusok tapasztalataival, külföldi és hazai forrásokra támaszkodva, más tréningek és módszerek legjobb, legeredményesebb munkaformáit is beépítve. 

V. Miről tanulunk majd?

Az élménypedagógia alapjairól: a Kolb-féle tanulási ciklusról, a tapasztalati tanulás köréről, a komfortzónáról és annak elhagyásáról, a kockázat szerepéről, a szórakozás-megfelelés-kihíváskeresés viszonyairól, a fokozatosság elvéről, a játék és a fejlesztés különbözőségéről, a feldolgozás fontosságáról és a választás
szabadságáról.

VI.Élménypedagógia20160906-004 Milyen módszereket használunk?

Elsősorban és óriási többségben saját élményen alapuló, aktív, cselekvő részvételt követelő, tevékenykedtető módszereket. A csoport tagjainak készen kell állniuk saját komfortzónájuk elhagyására, kihíváskeresésére és játékra, alapos és részletes feldolgozásra, visszajelzések megosztására és befogadására.

VII. A képzés témakörei

Az élménypedagógia alapjai

A játék, mint a rekreáció, az oktatás és a pedagógiai fejlesztés eszköze, a tapasztalati tanulás és az élménypedagógia elméleti megalapozottsága és alapelvei a komfort-, a pánik- és a tanulási zóna megismerése, az AHA-élmény.

Élménypedagógia20160908-011Az élménypedagógia módszerei

A fokozatosság elve, a kihívás jelentősége, a tapasztalatszerzés, a feldolgozás, az értékelés módszerei, az általánosítás-alkalmazás folyamata, a megtapasztalt ismeretek elmélyítése.

A vezető és a csoport szerepe

Csoportszabályok, a csoportfejlődés fázisai, a játékvezető szerepei, elvárások a játékvezetővel szemben, a facilitálási technika és a facilitátori tevékenység speciális szabályai, a fizikai és pszichikai biztonság feltételeinek megteremtése, a preventív baleset-megelőzés, a rendkívüli helyzetekre való felkészülés és a kialakulást követő optimális beavatkozás szabályai.

Élménypedagógia20160908-014Foglalkozások tervezése, lebonyolítása

Bemelegítő (jégtörő és energetizáló) játékok, páros és kiscsoportos kommunikációs helyzetgyakorlatok, együttműködési, bizalomépítő és problémamegoldó tevékenységek vezetése, elemzése és értékelése, ezek meghatározó tényezői: életkor, létszám, szociális fejlettség, nevelési célok. Mire használhatom mindezt? Egy komplex foglalkozás tervezése, a kockázatok felmérése és kezelése.

Korábbi élménypedagógiai képzéseinkről ide és ide kattintva található egy képes beszámoló.

Amennyiben Ön már elvégezte valamelyik képzésünket
és elnyerte tetszését, kérjük, ajánlja ismerőseinek!

Érdeklődni az alábbi elérhetőségen:

Bányai Sándor,
a képzés vezetőtrénere
telefon: +36/30982-33-22
e-mail: banyai.sandor@kalandokesalmok.hu

Mentés