Az erőszak-megelőző képzés bemutatása

A képzés pontos címe
Fegyvertelen játszótárs – tapasztalati tanuláson alapuló erőszak-megelőző és konfliktuskezelő program

A továbbképzés célja
Mindannyian nap mint nap találkozunk azzal a ténnyel, hogy nő az erőszakos cselekedetek száma az iskoláinkban, lakókörnyezetünkben. A szakemberek egyre több olyan gyerekkel találkoznak, aki nem fogadja el a határokat, és az érzelmei kezelésében nagyon impulzív. Az általunk kínált foglalkozások egy mozgáson alapuló program alapján készülnek. A gyakorlatok izgalmasak, szórakoztatóak, és lehetőséget kínálnak a gyerekeknek, hogy erősségeiket, szociális készségeiket, kreativitásukat egy biztonságos környezetben tegyék próbára. A foglalkozások nemcsak az agresszív gyerekekre, hanem az agresszivitás áldozataira és célpontjaira is irányulnak.

A továbbképzés célcsoportja
Azon pedagógusok, segítő szakemberek, iskolai alkalmazottak, akik nevelési céljaik, illetve az erőszak megelőzésére, konfliktusok kezelésére kívánnak új módszereket, programot megismerni.

 

A képzésen teljesítendő tartalmi követelmények
A hallgatóknak a képzés során olyan ismereteik, jártasságaik, készségeik fejlődnek, melyek használatával képessé válnak egy erőszak-megelőző program foglalkozássorozatának tervezésére. Elsajátítják az erőszakos cselekedetekhez kapcsolódó bántalmazó, áldozat és tanú szerepkör elméleti megközelítését, a csoport szerepét és dinamikájának lehetőségét az egyén szintjén. Jártasságot szereznek a beilleszkedési nehézségek, kirekesztés, konfliktusok, előítéletek kezelésére a csoporton belül. Megismernek legalább 3-3 játékot, gyakorlatot az alábbi területekhez kapcsolódóan: térbeli tájékozódás, önkontroll és stresszkezelés, veszélyes szituációk felismerése, első reakciók, pro-aktív intervenciók, konfliktuskezelés, dühkezelés és empátiafejlesztés.

A továbbképzésen elsajátítottak ellenőrzésének módja, az értékelés szempontjainak meghatározása
Az ellenőrzés módja: záródolgozat írása, egy maximum 5 A4 oldalas erőszak-megelőző foglalkozás tervének leadása.
Az értékelés szempontjai: a képzésen tanultak kreatív alkalmazása, a célnak való megfeleltetése, a kidolgozottság a megvalósíthatóság szintjéig legyen kifejtve, vegye figyelembe a célcsoport meghatározó tényezőit: életkor, létszám, szociális fejlettség, nevelési célok; fizikai és pszichikai biztonság.

A program tartalmának rövid ismertetése

Az erőszak/ bántalmazás sajnos mindennapjainkban is egyre nagyobb szerepet kap, s az ilyenfajta cselekedetek az iskolába is egyre jobban begyűrűznek. Az óvodai, iskolai pedagógusoknak, iskolákban dolgozóknak, segítő szakembereknek egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni az erőszak-, bántalmazás megelőzésére. Nem elég a pillanatnyi konfliktusok megoldása, sokkal fontosabb a békés együttélés, azon készségek és képességek elsajátítása, amelyben a társadalom számára elfogadott probléma-, konfliktusmegoldás az elsődleges.

A képzés során a résztvevők azon kívül, hogy betekintést nyernek az erőszak-megelőzés és konfliktuskezelés elméleti hátterébe – azon belül az erőszak fogalmával –, megismerkednek a bántalmazások módjaival, szereplőivel. Az elméleti háttér elsajátítása mellett fontos szerep jut annak, hogy a résztvevők megismerkedjenek a facilitátori szerepkörrel, amely később foglalkozássorozat levezetéséhez szükséges. A résztvevők megismerkednek az erőszak-megelőzéshez szükséges készségek és képességek fejlesztésére alkalmas játékokkal, gyakorlatokkal. Megismernek és megtanulnak használni gyakorlatokat az alábbi területekhez kapcsolódóan: térbeli tájékozódás; önkontroll és stresszkezelés; veszélyes szituációk felismerése, első reakciók; pro-aktív intervenciók; konfliktuskezelés; dühkezelés és empátiafejlesztés.

A képzés a résztvevők aktivitására, cselekvő, aktív jelenlétet vár el játékos gyakorlatokkal, s azok kiértékelésével, tanulságok levonásával. A gyakorlatok során az önálló munka, a páros munka, a kisebb csoportos beszélgetések, s az egész csoportot érintő megbeszélések váltakoznak.

A képzés legfőbb részei az alábbi tartalmi egységeket foglalják magukba:

  • Hatékony erőszak-megelőző és konfliktuskezelő program elméleti háttere
  • A vezető és a csoport szerepe
  • Erőszak-megelőző és konfliktuskezelő program
  • Erőszak-megelőző és konfliktuskezelő foglalkozássorozat megtervezése, lebonyolítása és értékelése

A képzés pontos címe: Fegyvertelen játszótárs – tapasztalati tanuláson alapuló erőszak-megelőző és konfliktuskezelő program

Engedélyszáma: 445/10/2021

Óraszáma: 30

A képzést tartó trénerek: Kovács Nikoletta

A képzés alapításának éve: 2011
A 2023 decemberéig lezajlott képzések száma: 39
A 2023 decemberéig a képzést elvégzett személyek száma: 617


Aktuális képzéseinkről további információ itt található!