Az erőszak-megelőző képzés bemutatása

A továbbképzés célja

A résztvevők felkészítése egy erőszak-megelőző program megtervezésére, megvalósítására, az ehhez szükséges elméleti háttér, tevékenységek, játékok, szituációs játékok megismertetése, újfajta pedagógus-szerep megtapasztaltatása.

A továbbképzés célcsoportja

Azon pedagógusok, segítő szakemberek, iskolai alkalmazottak, akik nevelési céljaik, illetve az erőszak megelőzésére, konfliktusok kezelésére kívánnak új módszereket, programot megismerni.

11794368_872230722831809_5166094323129466886_o

A képzésen teljesítendő tartalmi követelmények

A hallgatóknak a képzés során olyan ismereteik, jártasságaik, készségeik fejlődnek, melyek használatával képessé válnak egy erőszak-megelőző program foglalkozássorozatának tervezésére. Elsajátítják az erőszakos cselekedetekhez kapcsolódó bántalmazó, áldozat és tanú szerepkör elméleti megközelítését, a csoport szerepét és dinamikájának lehetőségét az egyén szintjén. Jártasságot szereznek a beilleszkedési nehézségek, kirekesztés, konfliktusok, előítéletek kezelésére a csoporton belül. Megismernek legalább 3-3 játékot, gyakorlatot az alábbi területekhez kapcsolódóan: térbeli tájékozódás, önkontroll és stresszkezelés, veszélyes szituációk felismerése, első reakciók, pro-aktív intervenciók, konfliktuskezelés, dühkezelés és empátiafejlesztés.

A továbbképzésen elsajátítottak ellenőrzésének módja, az értékelés szempontjainak meghatározása

Az ellenőrzés módja: záródolgozat írása, egy maximum 5 A4 oldalas erőszak-megelőző foglalkozás tervének leadása.

Az értékelés szempontjai: a képzésen tanultak kreatív alkalmazása, a célnak való megfeleltetése, a kidolgozottság a megvalósíthatóság szintjéig legyen kifejtve, vegye figyelembe a célcsoport meghatározó tényezőit: életkor, létszám, szociális fejlettség, nevelési célok; fizikai és pszichikai biztonság.

Uvia Youth Budapest 2 (25)

A program tartalmának rövid ismertetése

Az erőszak, a bántalmazás sajnos mindennapjainkban is egyre nagyobb szerepet kap, s az ilyenfajta cselekedetek az iskolába is egyre jobban begyűrűznek. Az óvodai, iskolai pedagógusoknak, iskolákban dolgozóknak, segítő szakembereknek egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni az erőszak-, bántalmazás megelőzésére. Nem elég a pillanatnyi konfliktusok megoldása, sokkal fontosabb a békés együttélés, azon készségek és képességek elsajátítása, amelyben a társadalom számára elfogadott probléma- és konfliktusmegoldás az elsődleges.

A képzés során a résztvevők azon kívül, hogy betekintést nyernek az erőszak-megelőzés és konfliktuskezelés elméleti hátterébe – azon belül az erőszak fogalmába –, megismerkednek a bántalmazások módjaival, szereplőivel. Az elméleti háttér elsajátítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a résztvevők megismerkedjenek a facilitátori szerepkörrel, amely a későbbi foglalkozássorozat levezetéséhez szükséges. A résztvevők megismerkednek az erőszak-megelőzéshez szükséges készségek és képességek fejlesztésére alkalmas játékokkal, gyakorlatokkal. Megismernek legalább 3-3 játékot, gyakorlatot az alábbi területekhez kapcsolódóan: térbeli tájékozódás; önkontroll és stresszkezelés; veszélyes szituációk felismerése, első reakciók; pro-aktív intervenciók; konfliktuskezelés; dühkezelés és empátiafejlesztés.

A képzés a résztvevők aktivitására épít, cselekvő, aktív jelenlétet vár el játékos gyakorlatokkal, s azok kiértékelésével, tanulságok levonásával. A gyakorlatok során az önálló munka, a páros munka, a kisebb csoportos beszélgetések, s az egész csoportot érintő megbeszélések váltakoznak.


A képzés pontos címe:

Fegyvertelen játszótárs – tapasztalati tanuláson alapuló erőszak-megelőző és konfliktuskezelő program

Engedélyszáma: 107/96/2016

Óraszáma: 30

A képzést tartó trénerek:

  • Kovács Nikoletta

A képzés alapításának éve: 2011

A 2018 januárjáig lezajlott képzések száma: 24

A 2018 januárjáig a képzést elvégzett személyek száma: 333


Aktuális képzéseinkről további információ itt található!

Szalonta élménypedagógia005-20170907