Bárka tábor 2023

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan…” (Máté evangéliuma 11,28) 

A Magyarországi Református Egyház 2018-2022 között megvalósuló Bárka tábor programja keretében elsősorban hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között, illetve gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek táboroztatását valósítja meg. 2023-ban a pályázat fenntartási időszaka kezdődött meg, idén 700 gyerek tölti a szünidejét táborainkban, sokan az ország legelmaradottabb térségeiből és a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből érkezve.
Olyan vállalkozó kedvű táboroztatók jelentkezését várjuk végzettségtől, foglalkozástól és lakóhelytől függetlenül, akik már betöltötték 16. életévüket, és gyermekfoglalkozásokhoz kapcsolódó tapasztalattal rendelkeznek, jártasak gyermektáborozásban, gyermekek felelősségteljes ellátásában és biztonságos felügyeletében, késztetést éreznek gyermekprogramokba való bekapcsolódásra, kézműves foglalkozások vezetésére, játéktanításra, mesélésre, és részt tudnak venni a kötelező 3 napos tábori felkészítőn, valamint az egy napos turnustalálkozókon.
Táborunk esély a nehéz sorsú gyermekek felzárkózására: célhoz, lehetőséghez, reményhez juttatja őket. Ehhez a felemelő küldetéshez keresünk immár hatodik éve gyerekközpontú szemlélettel bíró táboroztatókat!

A foglalkoztatottságról
A táboroztatókkal kétféle szerződés kötésére van lehetőségünk:
– munkaszerződéssel foglalkoztatott, akinek a bére 93.000 Ft nettó összeg,
– önkéntesi szerződéssel foglalkoztatott, akinek a juttatása 7.500 Ft nettó összeg.
.
A jelentkezés során akár mindkét szerződéstípust is ki lehet választani. Viszont a jelentkezőnek mindenképp tudomásul kell vennie, hogy a különböző szerződéstípusokhoz eltérő feltételek kapcsolódnak:
– az önkéntesi szerződéses jogviszonyhoz a jelentkezőnek be kell töltenie 16. életévét és rendelkeznie kell gyermekfoglalkozáshoz kapcsolódó tapasztalatokkal.
– a munkaszerződéses jogviszonyhoz a jelentkezőnek meg kell felelnie az egyes szerepkörökhöz kapcsolódó speciális feltételeknek (ezeket lásd a szerepköröknél feltüntetve), illetve vállalnia kell az azokhoz tartozó többletfeladatok elvégzését.

A jelentkező mindkét szerződéses típusra jelentkezhet ugyanazon turnuson, illetve szerepkörön belül. Ebben az esetben minden kategóriában figyelembe vesszük a jelentkezését, ami viszont sem előnyt, sem hátrányt nem jelent számára.

Amennyiben a jelentkező

- még nem töltötte be a 18. életévét,
- korábban még nem vett részt Bárka táborban,
- a tanulmányaihoz szükséges közösségi szolgálatot szeretné a Bárka tábor keretein belül tölteni,
- a tanulmányaihoz szükséges szakmai gyakorlatot szeretné a Bárka tábor keretein belül tölteni,
- volt már korábban Bárkában, de idén szeretné magát egy számára új szerepkörben kipróbálni,

csak önkéntesi szerződéssel foglalkoztatott pozícióra van lehetősége jelentkezni!

A szerepkörökről
A Bárka táborban többféle szerepkört lehet betölteni. Minden pozíción belül lehet munkaszerződéses és önkéntesi szerződéses foglalkoztatottságra jelentkezni. A regisztrációs űrlap kitöltésénél elsősorban arról szükséges majd a jelentkezőnek döntenie, hogy milyen szerződéstípusra kíván jelentkezni (akár mindkettőre is lehet ugyanazon szerepkörnél is), illetve hogy turnusonként milyen szerepkört szeretne betölteni.

Kapitány
A délelőtti élménypedagógiai gyerekfoglalkozások vezetését (kapitányok) vállalják. A foglalkozásokat 18-20 fős gyerekcsoportoknak vezetik, a szociális kompetenciákat fókuszba helyezve élménypedagógiai eszközökkel dolgoznak.
Minden kapitányi jelentkezés feltétele:
– legalább egy élménypedagógiai alapképzés korábbi elvégzése, melynek igazolását a tanúsítvány beküldésével fogjuk kérni a sikeres kiválasztást követően;
– vállalja, hogy a megadott vázlat szerint adminisztrálja a foglalkozásait és megadott határidőre elküldi azokat.
Alapesetben a kapitányokat munkaszerződéssel alkalmazzuk, de természetesen ők is választhatják az önkéntesi szerződéses jogviszonyt. Viszont mindkét szerződéstípus esetén ugyanazok az elvárások és feltételek vonatkoznak rájuk.
Kormányos
A programért felelős animátorok (kormányosok) gondoskodnak a szabadidős programokról, a délutáni strandolástól, a kisebb játékok vezetésén keresztül a szabadidős elfoglaltságokon át (sport, kézműves, tánc, játék, stb.), az esti programok előkészítéséig és lebonyolításáig.
Munkaszerződéses alkalmazásra jelentkezhet kormányosnak az, aki vállalja a fentieken túl:
– egy-egy nap, egy-egy nagyprogram teljes levezetését, a stáb koordinálását;
– az általa megtartott program megadott szempontok szerinti dokumentálását és határidőre történő beküldését.
Önkéntesi alkalmazásra jelentkezhet kormányosnak az, aki:
– idén szeretné először kipróbálni magát kormányosként (függetlenül attól, hogy más munkakörben volt már Bárkában);
– vállalja a kormányosokra vonatkozó alapfeladatok precíz ellátását.
Fedélzetmester
A csoportok kíséréséért, a gyermekek jóllétéért felelős (fedélzetmester), a Bárka napi életének szervezésében, a gyerekek tábori napjainak lebonyolításában az ébresztőtől a takarodóig, az alapvető fizikai és lelki szükségletek ellátásában, a biztonságos, nyugodt és szeretetteljes légkör kialakításában vesz részt aktívan.
Munkaszerződéses alkalmazásra jelentkezhet fedélzetmesternek az, aki vállalja a fentieken túl:
– egy önkéntes, kevésbé tapasztalt fedélzetmesterre való együttműködést, mentorálását;
– vett már részt legalább egy alkalommal fedélzetmesterként Bárkában.
Önkéntesi alkalmazásra jelentkezhet fedélzetmesternek az, aki:
– idén szeretné először kipróbálni magát fedélzetmesterként (függetlenül attól, hogy más munkakörben volt már Bárkában);
– vállalja a fedélzetmesterekre vonatkozó alapfeladatok precíz ellátását.
Egészségőr
Az egészségőr a hét során különféle, rövidebb és hosszabb foglalkozások keretein belül fejleszti a gyerekek egészségtudatosságát. Naponta egy-egy, az egészséghez kapcsolódó témát dolgoz fel velük játékos, mégis ismeretterjesztő módon. A tábor egész ideje alatt pozitív egészségkommunikációt folytat, melynek fő üzenete, hogy az egészségünk érték!
Alapesetben az egészségőröket munkaszerződéssel alkalmazzuk, de természetesen ők is választhatják az önkéntesi szerződéses jogviszonyt. Viszont mindkét szerződéstípus esetén ugyanazok az elvárások és feltételek vonatkoznak rájuk.
Halász
Az egyes turnusokban egyszerre 2-3 halász végez szolgálatot. A halászok, a táborok hitéleti programjait valósítják meg. A szociális kompetenciafejlesztésre irányuló élménypedagógiai foglalkozásokra rákapcsolódva abban igyekeznek segíteni, hogy a bárkás élmények, tapasztalatok hatása valóban hosszútávú lehessen. Erre a szerepkörre való jelentkezéshez lelkészi ajánlás feltöltése szükséges annak a közösségnek a lelkipásztorától, ahol a jelentkező egyháztag.

A halászok feladatai:
– Reggeli és esti áhítatok megtartása és az éneklések vezetése.
– Imaközösségek szervezése és vezetése a gyerekeknek és a stábtagoknak.
– Igény esetén lelki beszélgetések levezetése.
– Szükség esetén segítség játékok vezetésében, a táborozók napi rutinjának segítése.
Amennyiben a jelentkező megfelel a munkaszerződéses foglalkoztatás alapfeltételeinek, munkaszerződéssel alkalmazzuk, de természetesen ő is választhatja az önkéntesi szerződéses jogviszonyt.
Önkéntesi alkalmazásra jelentkezhet halásznak az, aki:
– idén szeretné először kipróbálni magát halászként (függetlenül attól, hogy más munkakörben volt már Bárkában).

Amit kínálunk!

 • Szállás és étkezés térítésmentes biztosítását a résztvevők számára a felkészítőn és a vállalt turnusok teljes időtartamára.
 • Elkötelezett, motivált és magasan képzett alkotói közösséget, amelynek tagjai lelkesen, egymást segítve és fáradtságot nem ismerve dolgoznak a gyerekekért.
 • Kiváló technikai feltételeket, melyekből magas színvonalon tudjuk biztosítani a programokat és foglalkozásokat.
 • A felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat, illetve a tanári képzésben résztvevő hallgatók számára a közösségi pedagógiai gyakorlat teljesítésére is van lehetőség.
 • Az ország legjobb szakembereivel dolgozhatsz együtt és egy elhivatott szakmai csapatnak lehetsz a tagja.
 • A projektben kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a táboroztatók munkájukat a lehető legjobban végezzék, amelynek érdekében folyamatos mentorálást és visszacsatolást nyújtunk.
 • A táborvezető által igazolt sikeres segítő tevékenység után igény esetén igazolást állítunk ki az elvégzett önkéntes tevékenységről.
 • Hosszú távú szakmai együttműködést a projekt teljes időtartamára, a Kalandok és Álmok csapatával.
 • Mosolyt, jókedvet, támogató közösséget.

Amit kérünk!

 • Először is azt, hogy  FIGYELMESEN OLVASD EL A FELHÍVÁST – rengeteg felesleges kérdést, időt és munkát megspórolhatsz magadnak és nekünk egyaránt ezzel.
 • A felkészítő képzési napokon (2023. június elején egy 3 napos – pé-szo-vas) kötelező a teljes részvétel, mely a szerződéskötés és az alkalmazás elengedhetetlen feltétele. Ettől eltekinteni csak a turnusvezető előzetes engedélyével lehetséges.
 • Egy előzetes turnustalálkozón való kötelező részvétel (ettől eltekinteni csak a turnusvezető engedélyével lehetséges).
 • Az 1. és a 2. fonyódligeti turnus esetében a tábort megelőző napon való leérkezést (ettől eltekinteni csak a turnusvezető engedélyével lehetséges).
 • A felkészítőre és a turnusokba való lejutás önálló megoldását, útiköltséget nem áll módunkban téríteni.
 • Csak olyanok jelentkezését várjuk, akik a kiválasztott turnusban semmilyen más szerepkörben nem vesznek részt, tehát sikeres kiválasztás esetén csak és kizárólag a felkért feladat ellátása az egyedüli feladata.

Amit a jelentkezéssel vállalsz!

 • A tábor szilárd és gyermekközpontú értékrendjének elfogadását és tiszteletét, a tábor vezetőkre vonatkozó szabályainak elfogadását és támogatását. A hitbéli elköteleződés nem feltétel, semmiféle vallási vagy világnézeti elkötelezettség vagy semlegesség nem jelent sem előnyt, sem hátrányt.
 • A tábor szabályainak, házirendjének, protokolljának betartását – ezeket lesz módod megismerni még a felkészítő és a szerződéskötés előtt!
 • A táborozó gyerekekkel való türelmes, empatikus együttműködést, a gyerekekért érzett felelős, felnőtt magatartást.
 • A tábor működésével járó fokozott fizikai és pszichikai igénybevételnek való legjobb tudásod szerinti megfelelést.

A turnusok időpontjai

 • Fonyódligeti 1. turnus: 2023. július 2-7.
 • Fonyódligeti 2. turnus: 2023. július 2-7.
 • Balatonfenyvesi 1. turnus : 2023. augusztus 14-19.
 • Balatonfenyvesi 2. turnus: 2023. augusztus 21-26.

Jelentkezési határidő lejárt!

A jelentkezési lap megnyitásához rendelkezned kell gmailes e-mail címmel. Ha nincs még ilyen postafiókod, úgy a jelentkezéshez regisztrálnod kell egyet. Ha elakadsz a jelentkezési folyamatban, vedd fel velünk a kapcsolatot a lent megadott elérhetőségeken, és segítünk!

A jelentkezések elfogadása a beérkezett jelentkezési lapok értékelése alapján történik (szakmai tapasztalatok, referenciák, motiváció). Az új jelentkezők számára egy telefonos interjúra is sor kerülhet. A regisztrálók előválogatás után a kiválasztás eredményéről a kiértesítéseket folyamatosan kapják meg a 2023. április 1-jétől 2023. április 11-ig terjedő időszakban. A bekerült jelöltek a 3 napos felkészítő tréninggel véglegesítjük, amelynek végén a legalkalmasabb jelöltekkel szerződést kötünk. A jelöltek száma korlátozott, ezért ha nem szeretnél lemaradni, jelentkezz mielőbb!

Konzultációs időpontok
Amennyiben úgy érzed, hogy érdekel ez a lehetőség, viszont valami nem világos számodra a jelentkezéssel, táboroztatással kapcsolatban, nem tudod eldönteni, melyik pozíció felelne meg számodra leginkább, egyéb kérdésed van, amire nem találtad meg a választ a felhívásban, úgy várunk szeretettel az ingyenes és nyilvános online konzultációs alkalmaink valamelyikére. Ezek egyórás találkozók, melyek a Zoom alkalmazáson keresztül zajlanak.

 • 2023. február 13. – 18:00-19:00
 • 2023. február 15. – 19:30-20:30
 • 2023. február 20. – 18:00-19:00
 • 2023. február 27. – 18:00-19:00
 • 2023. március 1. – 19:30-20:30

A zoom-alkalmakhoz való csatlakozás linkje minden alkalommal:
Bárka tábor 2023 – online konzultáció
Meeting ID: 879 0997 1055

További információk és jelentkezés a honlapon, vagy érdeklődés munkaidőben az alábbi elérhetőségeken!

A Bárka tábor csapata nevében üdvözlettel:

Kovács Nikoletta, szakmai vezető
telefon: +36302633891
e-mail: kovacs.nikoletta@reformatus.hu

HOL TÁJÉKOZÓDHATSZ?
Honlap: https://barkatabor.hu
Bárka tábor – YouTube
Bárka Tábor | Facebook
Bárka Tábor (@barkatabor) • Instagram-fényképek és -videók
Kalandok és Álmok Szakmai Műhely (kalandokesalmok.hu)
Tavalyi image filmünk: „Számíthattok ránk, és számíthattok Isten szeretetére is” – Bárka tábor (2022)
Bárka film: A Bárka – film