Csapatépítés

A képzés címe 
Csapatépítés – közösségfejlesztés és konfliktuskezelés élménypedagógiai módszerekkel

Mi a módszer?
Alapvetően játékos élményeken keresztül történő kommunikációs és csapatépítő tréningről van szó, szituációs játékokkal, beszélgetésekkel, csoportmunkával, csoportos problémamegoldó feladatokkal közösen végzett feladatmegoldással és fizikai aktivitással. Az élménypedagógiai tevékenységek során a csoport tagjai fizikailag és pszichikailag egyformán biztonságos körülmények között tervezik el különböző feladatok megoldását.

A tréning célja

 • kommunikációfejlesztés, csapatépítés, közösségformálás és a szervezeti kultúra fejlesztése közös személyes élmények és közösen végzett tevékenység útján, a játék eszközeivel;
 • az eredményes és hatékony kommunikáció fejlesztése páros, kiscsoportos és csoportos együttműködési és problémamegoldó játékok, feladatok útján;
 • a munka jobb megosztása, a munkatársak bevonása, a motiválás lehetőségei szituációs játékok és nehezített kommunikációs helyzetek alapján, feltáró elemzéssel;
 • hatékonyabb feladatmeghatározás és feladatátadás szituációs játékok és elemzések segítségével.

I. A TRÉNING FŐ MODULJAI

Konfliktuskezelés
A résztvevők ismereteket és személyes élményeket szereznek a leghatékonyabb konfliktuskezelési technikákról, megismerik a konfliktus keletkezésének előzetes jeleit, a megelőzés és az asszertív érdekérvényesítés módszereit.

Belső- és vezetői kommunikáció
A tréningen a résztvevők megismerik és elsajátítják a vezetői befolyásolás és irányítás elméleti hátterét és kommunikációs technikáit. Saját élményű tapasztalatokat fordítunk át a jól hasznosítható vezetési és tárgyalási technikákra.

Csapatépítés – A szervezeti kultúra fejlesztése 
A résztvevők képet kapnak arról, miképpen lehet egy team hatékonyságát hosszú időn keresztül folyamatosan növelni, fenntartva a tagok magas szintű
identitását és elégedettségét.

Csapatépítés a munkahelyen és annak környezetében 

 • Páros, kiscsoportos együttműködési és problémamegoldó játékok, csoportos
  problémamegoldó feladatok
 • Nehezített kommunikációs gyakorlatok (bekötött szemmel, némán)
 •  Az eredményes és hatékony kommunikáció fejlesztése
 • Csapatban végzett munkák szituációs játékok alapján, elemzéssel

II. A TRÉNING JAVASOLT TARTALMA

 • Páros kommunikációs gyakorlatok
 • Kiscsoportos kommunikációs gyakorlatok, kommunikáció és kooperáció fejlesztése
 • Problémamegoldó és együttműködési gyakorlatok, nehezített kommunikációs helyzetekben
 • Bizalomépítő játékok és tevékenységek

III. A TRÉNING VÁRT HATÁSAI

 • A személyes kapcsolatok fejlődnek, a személyek közötti kommunikáció hatékonysága nő;
 • A csoport tagjai közös sikerélménnyel lesznek gazdagabbak, amely fejleszti együttműködési szándékukat és az együttműködés színvonalát;
 • A csoportnak lehetősége nyílik alapvető értékei meghatározására, a hatékony és sikeres együttműködés feltételeinek végig gondolására és alakítására;

Aktuális képzések: 

Jelenleg nincsen a témában meghirdetett képzésünk, de ha szeretne első kézből értesülni a legközelebbi alkalomról, iratkozzon fel az adatbázisunkba.

Érdeklődés az alábbi elérhetőségen:
Demjén Izabella,

telefon: +36/20-278-3100
e-mail: demjen.izabella@kalandokesalmok.hu