Akkreditált bibliai élménypedagógiai képzés Kecskeméten (november 15-17.)

.
A képzés vezetői 
Demjén Izabella – hitoktató, nyelvész, élménypedagógiai facilitátor, a Kalandok és Álmok Szakmai Műhely trénere és munkatársa
Módi Kinga – hitoktató (Ágyai Református Gyülekezet), az M. Nagy Ottó díj nyertese 2015-ben, Kalandok és Álmok Szakmai Műhely trénere
Ideje: 2019. november 15-16-17. (péntek-szombat-vasárnap)
Helyszíne: Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeuma, 6000 Kecskemét, Kálvin tér 1.
Részvételi díja: 25.000 Ft.
Alapítási engedélyének száma: 12/154/2019
Akkreditációs órák száma:  30
A három nap időbeosztása: 

– 2019. november 15., péntek: 10.00-18.00
– 2019. november 16., szombat: 9.00-18.00
– 2019. november 17., vasárnap: 9.00-15.00

Ellátás: a részvételi díj étkezést és szállást nem tartalmaz!

A részvételi díj befizetése
A képzésen való részvétel feltétele a részvételi díj maradéktalan átutalása a következő számlaszámra:
10201006-50242667-00000000 (Paamon Bt., K&H Bank).

Amennyiben önhibáján kívül nem tud részt venni, de már átutalta az összeget, és ezt 7 munkanappal a képzés indulása előtt jelezi felénk, úgy a részvételi díj 100%-át visszafizetjük. A kezdés előtti 7 munkanapon belül történő lemondás esetén a befizetett összeget nem áll módunkban visszatéríteni, azonban egy másik képzési alkalommal felhasználható.
.
Jelentkezési és befizetési határidő: 2019. november 1., péntek
Jelentkezni a lap alján lehet!
A maximális létszám 24 fő. Amennyiben a határidő lejárta előtt megtelik a keret, úgy korábban zárjuk le a jelentkezés lehetőségét és elindítjuk a várólistát.
.
Korábbi bibliai élménypedagógiai képzésünkön készült képek itt tekinthetők meg!

.

I.  Mi a képzés célja?
Felkészítés bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozások vezetésére, a kognitív és szociális kompetenciafejlesztés nem formális szervezésű formáinak megismerésére, informális helyzetek felismerésére, újfajta pedagógus-szerep megtapasztaltatása, a tapasztalati tanulás hatékonyságának és hatékony módszereinek megismertetése, játékok, helyzetgyakorlatok, valamint problémamegoldó tevékenységek megismertetése az élménypedagógia és a Kett-féle padlóképes módszer segítségével.

II. Kinek szól a képzés?
Mindenkinek, aki nevelési céljai megvalósításának érdekében új, játékos módszereket kíván használni: hitoktatóknak, lelkészeknek, egyházi iskolákban tanító pedagógusoknak, egyetemistáknak, tanítóknak, osztályfőnököknek, pszichológusoknak, segítő pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, tanároknak, illetve bárkinek, aki érdeklődik a téma iránt.
Mindenkinek, aki szereti a kihívásokat, új élményekre vágyik, szeret és mer játszani.
Azoknak, akik korábban nem, vagy csak futólag találkoztak és ismerkedtek meg az élménypedagógiai módszerével, de kíváncsian és nyitottan állnak a mélyebb megismerés elé!

III. Miről tanulunk majd?
Az élménypedagógia alapjairól: a Kolb-féle tanulási ciklusról, a tapasztalati tanulás köréről, a komfortzónáról és annak elhagyásáról, a kockázat szerepéről, a szórakozás-megfelelés-kihíváskeresés viszonyairól, a fokozatosság elvéről, a játék és a fejlesztés különbözőségéről, a feldolgozás fontosságáról és a választás szabadságáról, a szociális kompetenciák fejlesztéséről (empátia, együttműködés, kommunikációs készségek stb.).

  • Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg? (Ámosz 3,3). A bibliai élménypedagógia és a tapasztalati tanulás kapcsolata (sajátélményű gyakorlatok főként párban és kiscsoportban).
  • Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok (I. Thessz. 5,21). A tapasztalati tanulás szakaszai, megélése, hitélettel való összekapcsolása (sajátélményű gyakorlatok párban és teljes csoportban egyaránt).
  • Kihívtalak a káldeai Úrból, hogy ezt a földet adjam birtokul (I. Móz. 15,7). A fokozatosság elvének érvényesülése a csoportdinamika folyamán (4-6 fős kiscsoportos gyakorlatok).
  • Egymás terhét hordozzátok (Galata 6,2). A vezető és a csoport szerepe a bibliai élménypedagógiai foglalkozásokban (egyéni, páros és kiscsoportos munka).
  • Megtanítalak téged az útra, amelyen járj (Zsolt. 32,8). Bibliai élménypedagógiai fókuszú fejlesztő foglalkozás tervezése, szervezése, lebonyolítása és értékelése (egyéni munka és sajátélményű részvétel).

IV. Milyen módszereket használunk?
Elsősorban saját élményen alapuló, aktív, cselekvő részvételt követelő, tevékenykedtető módszereket. A csoport tagjainak készen kell állniuk saját komfortzónájuk elhagyására, kihíváskeresésére és játékra, alapos és részletes feldolgozásra, visszajelzések megosztására és befogadására.

HaNGya (111)

Amennyiben Ön már elvégezte valamelyik képzésünket és elnyerte tetszését, kérjük, ajánlja ismerőseinek!

Érdeklődés munkaidőben az alábbi elérhetőségeken:

Demjén Izabella, 
telefon: +36/20-278-3100
e-mail: demjen.izabella@kalandokesalmok.hu