A bibliai élménypedagógiai képzés bemutatása

A továbbképzés célja

A virtuális világot előnyben részesítő jelenkori társadalmunk új kihívás elé állítja az egyházi nevelést is. A kérdés az, hogy közösségeink milyen módon képesek a felnövekvő nemzedék felé közvetíteni azokat a viselkedési normákat, amelyeket a társadalom elvár majd az egyén felnőtté válását követően. Ehhez a munkához kíván segítséget adni a bibliai alapú élménypedagógiai képzés, mely eszközeinek használatával a gyermekek képesek lesznek arra, hogy az elméleti tudást gyakorlati cselekvéssé alakítsák. Képzésünkön játékos élménypedagógiai módszerekkel a tapasztalati tanulás hatékonyságát és módszereit mutatjuk be a résztvevőknek aktív cselekvésen és saját élményen keresztül.

Haladó bibliai élménypedagógia Pécs005-20170902

A továbbképzés célcsoportja

Mindenki, aki nevelési céljai megvalósításának érdekében új, játékos módszereket kíván használni: hitoktató, lelkész, egyházi iskolákban tanító pedagógus, egyetemisták, tanítók, osztályfőnökök, pszichológusok, segítő pedagógusok, tanárok, illetve bárki, aki érdeklődik a téma iránt.

Mindenki, aki szereti a kihívásokat, új élményekre vágyik, szeret és mer játszani.

A képzésen teljesítendő tartalmi követelmények

A hallgatóknak a képzés során olyan ismereteik, jártasságaik, készségeik fejlődnek, melyek használatával képessé válnak a bibliai élménypedagógiai foglalkozások tervezésére, szervezésére, lebonyolítására, ellenőrzésére, értékelésére. Tudják és értik a játék helyét és szerepét az egyén és a csoport fejlesztésében. Szerepük tudatos vállalásával képesek a tapasztalatszerzés, a feldolgozás, az értékelés és az alkalmazás folyamatát segíteni. Felismerik a veszély- és hibalehetőségeket, képesek ezeket megelőzni, az adódó szituációkat ésszerűen kezelni. Képesek egy komplex foglalkozás megtervezésére, ehhez ismernek legalább 3-3 bemelegítő játékot, kommunikációs helyzetgyakorlatot, kooperáció és bizalomépítő, valamint problémamegoldó tevékenységet.

.11822763_869447926443422_8089956007591100556_n
A továbbképzésen elsajátítottak ellenőrzésének módja, az értékelés szempontjainak meghatározása

Az ellenőrzés módja: záródolgozat, egy komplex bibliai élménypedagógiai foglalkozás tervének leadása.
Az értékelés szempontjai: a képzésen tanultak kreatív alkalmazása, a célnak való megfeleltetése, a kidolgozottság a megvalósíthatóság szintjéig legyen kifejtve, vegye figyelembe a célcsoport meghatározó tényezőit: életkor, létszám, szociális fejlettség, nevelési célok, fizikai és pszichikai biztonság;

A program tartalmának rövid ismertetése

Az élménypedagógia alapjairól tanulunk: a Kolb-féle tanulási ciklusról, a tapasztalati tanulás köréről, a komfortzónáról és annak elhagyásáról, a kockázat szerepéről, a szórakozás-megfelelés-kihíváskeresés viszonyairól, a fokozatosság elvéről, a játék és a fejlesztés különbözőségéről, a feldolgozás fontosságáról és a választás szabadságáról, a szociális kompetenciák fejlesztéséről (empátia, együttműködés, kommunikációs készségek stb.).

  • „Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg?” (Ámosz 3,3) – páros és kiscsoportos kommunikációs gyakorlatok, csoportszabályok; bemelegítő (jégtörő és energetizáló) játékok és gyakorlatok egyénileg, párban és teljes csoportban.
  • „Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok” (I. Thessz. 5,21) – az élménypedagógia elméleti alapjai: a tapasztalati tanulás köre, a fokozatosság elve, a gyakorlatok levezetésének módszerei, az értékelés, reflexió jelentősége, szerepe, levezetésének technikái.
  • „Kihívtalak a káldeai Úrból, hogy ezt a földet adjam birtokul” (I. Móz. 15,7) – a komfort-, a pánik- és a tanulási zóna megismerése, a kockázatok felmérése, kezelése, a kihívás jelentősége; problémamegoldó gyakorlatok.
  • „Egymás terhét hordozzátok” (Galata 6,2) – csoportdinamika, a csoportfejlődés fázisai, a szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségei élménypedagógiai módszerekkel; csapat- és bizalomépítő játékok és tevékenységek; együttműködési szituációk, nehezített kommunikációs helyzetek.
  • „Megtanítalak téged az útra, amelyen járj” (Zsolt. 32,8) – élménypedagógiai foglalkozások tervezése, szervezése, lebonyolítása; játékváltoztatás és kitalálás eszközei, módjai.

Haladó bibliai élménypedagógia Pécs002-20170902

Elsősorban saját élményen alapuló, aktív, cselekvő részvételt követelő, tevékenykedtető módszereket használunk. A csoport tagjainak készen kell állniuk saját komfortzónájuk elhagyására, kihíváskeresésére és játékra, alapos és részletes feldolgozásra, visszajelzések megosztására és befogadására.


A képzés pontos címe:

Magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekek egyéni és csoportos fejlesztése élménypedagógiai foglalkozásokon keresztül

Engedélyszáma: 957/63/2013

Óraszáma: 30

A képzést tartó trénerek:

  • Bányai Sándor
  • Demjén Izabella
  • Módi Kinga

A képzés alapításának éve: 2007

A 2018 januárjáig lezajlott képzések száma: 132

A 2018 januárjáig a képzést elvégzett személyek száma: 2963


Aktuális képzéseinkről további információ itt található!

Haladó bibliai élménypedagógia Pécs003-20170902