Bányai Sándor

A Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense, élmény- és kalandpedagógiai tréner, felnőttképzési menedzser, szabadidő-szervező, táborszervező. A Kalandok és Álmok Élménypedagógiai és Animációs Szakmai Műhely vezetőtrénere, a Paamon Oktatási Tanácsadó Bt. ügyvezető igazgatója, a Zabhegyező Gyerekanimátorok Egyesületének alapító tagja.

Végzettség

 • 2003 – művelődési és felnőttképzési menedzser, Janus Pannonius Tudományegyetem
 • 1995 – kulturális-menedzser, Bessenyei György Tanárképző Főiskola
 • 1986 – tanító, Budapesti Tanítóképző Főiskola

Szakmai tapasztalatok

 • 2003-tól ügyvezető igazgató, tréner – Paamon Oktatási Tanácsadó Bt.
  Tréningek, képzőtáborok, akkreditált pedagógus továbbképzési programok és tanfolyamok szervezése és lebonyolítása, külső és nemzetközi kapcsolatépítés, forrás-szervezés, szervezetfejlesztés, gyerektáborok, gyerekszabadidős és kulturális rendezvények vezetése, szakmai-továbbképzési programok szervezése, konferenciaszervezés.
 • 2014. január–2016. december – nemzetközi projektmenedzser, Zabhegyező Gyerekanimátorok Egyesülete
  Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI CBC Programme 2007-2013 4Határ – Understand and Prevent Violence among Youth – “Uvia Youth” Iskolai Erőszakmegelőzés № HUSKROUA/1101/037c. nemzetközi projekt vezetése, tréningek, akkreditált pedagógus továbbképzési programok szervezése és lebonyolítása, külső és nemzetközi kapcsolatépítés, konferenciaszervezés.
 • 1998–2003 – programirodavezető, Pedagógus-továbbképzési, Módszertani és Információs Központ, Pilisborosjenő
  Piaci alapú rendezvényszervezés, konferenciaszervezés, a Hotel Aura ügyvezetői-szintű irányítása, igazgatótanácsi tagság.
 • 1990–1998 – szabadidő-szervező, iskolamenedzser, Kontyfa Középiskola, Általános Iskola és Óvoda
  Helyi és nemzetközi gyerekszabadidős és kulturális rendezvények szervezése, táborok, csereprogramok vezetése, irányítása, iskolavezetőségi tagság, pályázatírói és iskolamenedzseri tevékenység.

Elvégzett nemzetközi tréningek és továbbképzések

2016, Warsaw
(Lengyelország)
Alacsonykötélpályás tréner (low rope course instructor) – Pracownia Nauki i Przygody, Poland és European Ropes Course Association Temporary Low Ropes Constructor.
2016, Madrid
(Spanyolország)
Arte para la motivacion – Művészetekkel a motivációért – Művészetpedagógiai Konferencia és tréning, International Yehudi Menuhin Foundation.
2006-2007, Sovata
(Románia)
Szabadtéri élmény- és kalandpedagógiai tréner (outdoor trainer basic and advanced level) a világ legnagyobb élmény-, és kalandpedagógiai civil szervezete által elismert 120 órás tanfolyamon 2006-2007, Outward Bound Romania Szováta (Románia).
2004-2005, Pittsburgh
(Pennsylvania, USA)
A Re-education (újraoktatás, újranevelés) és a társadalomba való visszaillesztés lehetőségei, az Experiental Education (tapasztalati tanulás) felhasználásával a Pressley Ridge Foundation és a Pittsburg University Graduate School of Public and International Affairs (GSPIA) kutatócsoportjának közös projektjében, féléves ösztöndíj keretében.
2004, Pittsburgh
(Pennsylvania, USA)
TOT (Training of Trainers) – Képzők képzése és képzések felépítése a Pittsburgh University Graduate School of Public and International Affairs (GSPIA) intézetének 30 órás kurzusa.
1999, Chorges
(Franciaország)
BAFA alapfokú animátorképző tréning, francia-magyar csereprogram során; CEMEA Képzésszervező Egyesület (Montpellier, Franciaország), Gyerekparadicsom Alapítvány.

Felsőoktatási kurzusok vezetése

Pécsi Tudományegyetem Élménypedagógia és tapasztalati tanulás – a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai Szakkollégiumának felkérésére 30 órás élménypedagógiai kurzusok vezetése 2014-2019.
Eötvös Lóránt Tudományegyetem Élménypedagógiai alapok és outdoor kalandpedagógia 30 órás kezdő és 60 órás haladó outdoor tréning – ELTE Pedagógia – Pszichológia Kar, Illyés-Sándor Szakkollégium 2011-2012.
Pedagógia – Pszichológia Kar Élménypedagógia – Multikulturalitás – Holocaust Eötvös Lóránt Tudományegyetem Pedagógia – Pszichológia Kar, Illyés Sándor Szakkollégium 2012, a hollandiai Joods Alapítvány támogatásával.
Illyés Sándor Szakkollégium Élmény- és játékpedagógia a Babes-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár), a Babes-Bolyai Tudományegyetem Szatmári Kihelyezett Tanítóképző Tagozata és az Agóra Alapítvány (Marosvásárhely) együttműködésében, 2008, az Apáczai Közalapítvány támogatásával.
Eötvös Lóránt Tudományegyetem Animáció, 120 órás szakirány – Tanító és Óvóképző Főiskolai Kar Társadalomtudományi Tanszék másodéves ifjúságsegítő szakos hallgatóknak, 2006–2008.
Tanító és Óvóképző Főiskolai Kar Szociokulturális animáció – Társadalomtudományi Tanszék, 30 órás tantárgy, elsőéves ifjúságsegítő, illetve harmadéves művelődésszervező-kommunikáció szakos hallgatóknak 2006–2008.
Eötvös Lóránt Tudományegyetem – Tanító és Óvóképző Főiskolai Kar Szociokulturális animáció a gyerektáborok szervezésében” Szociális munkások továbbképzése (2002, 2008), Eötvös Lóránd Tudományegyetem Szociálpolitikai és Szociológiai Intézete; Animáció 120 órás szakirány másodéves ifjúságsegítő szakos hallgatóknak 2006–2007, 2007–2008.

Nemzetközi projektvezetői és tréneri tapasztalatok

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Kalandok és Álmok – élménypedagógiai eszközök és módszerek felhasználása a nevelés, oktatás és fejlesztés terén határontúli magyar pedagógusok táborszerű élménypedagógiai képzése, 2002–2019.
Kalandok és Álmok
Szakmai Műhely
„Understand and Prevent Violence among Youth” – iskolai erőszakmegelőzés az EU. “Négyhatár” programjának keretén belül hazai, szlovákiai és ukrajnai civil szervezetek együttműködésében létrehozott projekt az iskolai erőszak-megelőzés témakörében; 2014–2016.
Experiential Educators Europe „Experiential Educators Europe – Európai Élménypedagógiai Egyesület – tréneri részvétel az Európai Élménypedagógiai Egyesület éves konferenciáján; Budapest (2013), Olaszország (2014), Románia (2016), Németország (2017), Taiwan (2017), Németország (2018), Hollandia (2019).
Zabhegyező – Gyerekanimátorok Egyesülete HaNGya – Határok Nélküli Gyakorlatok az EU. “Youth in Action” programjának keretén belül hazai, németországi, romániai, szlovákiai és ukrajnai civil szervezetek együttműködésében létrehozott projekt a bibliai élménypedagógiai témakörében, 2012.
Kalandok és Álmok
Szakmai Műhely
MultiMozaik az EU Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) programján belül hazai és romániai civilszervezetek együttműködésében létrehozott projekt a multikulturális együttélés témakörében, 2009.
Kalandok és Álmok
Szakmai Műhely
Bolyai Nyári Akadémia és Apáczai Nyári Akadémia a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség és a Vajdasági Magyar Pedagógusok Szövetsége szervezésében, Baia Mare, Sovata, Subotica, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012.
Kalandok és Álmok
Szakmai Műhely
Tapasztalati Tanulás – alapfokú és haladó élménypedagógiai képzések Kárpátalján (Ungvár, Beregszász, Karácsfalva és Nagydobrony), 2011–2012.
Gyerekparadicsom Alapítvány „Jeux – Games – Játékok” az EU “Youth in Action” programjának keretén belül hazai, franciaországi, olasz, svájci, szlovéniai, romániai, horvát, lengyel és ukrajnai civilszervezetek együttműködésében létrehozott projekt a,játékpedagógia témakörében, Budapest, 2012.
KOEN Association
(Hollandia)
Egymás terhét hordozzátok – bibliai alapú élménypedagógiai képzés lelkészeknek, hitoktatóknak és vallástanároknak, a hollandiai KOEN Association és a romániai KOEN Association felkérésére Erdélyben (Mădăraș) 2009, Felvidéken (Hanva) 2010, és Kárpátalján (Nagydobrony) 2011.
Tanítók Háza
Nagyvárad, Kolozsvár
„Aventuri si vise” – Kalandok és Álmok a romániai tanügyi rendszerben meghirdetett 20 órás pedagógus-továbbképzés a Tanítók Házával történő együttműködésben, Nagyvárad (Románia), 2012, Kolozsvár (Románia) 2004.
Tanítók Háza, Szabadka

„Szto Igara” – Száz játék – a szerbiai oktatási minisztérium által akkreditált 21 órás pedagógus továbbképzési tréning – tréner, Tanítók Háza, Szabadka (Szerbia), 2004.

Saját fejlesztésű akkreditált pedagógus-továbbképzési programok (tananyagfejlesztő és tréner)

 • „Magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekek egyéni és csoportos fejlesztése élménypedagógiai foglalkozásokon keresztül”  – engedélyszáma: 957/63/2013
 • „Az élménypedagógia alapjai – hatékony szociális kompetenciafejlesztés formális, nem formális és informális tanulási helyzetekben” – engedélyszáma: 9/81/2018
 • „Fegyvertelen játszótárs – tapasztalati tanuláson alapuló erőszak-megelőző és konfliktuskezelő program” – engedélyszáma: 107/96/2016
 • „Élmény- és tevékenységközpontúság a bentlakásos és napközis jellegű táborok, tábori és szabadidős programok tervezésében és megvalósításában” – engedélyszáma: 575/35/2017
 • „Különleges padtárs – különleges bánásmódú gyermekek hatékony élmény- és tapasztalat-orientált, differenciált nevelése” – engedélyszáma:575/34/2017
 • Kalandok és álmok az iskola falain belül – Pedagógusok képzése a szabadidő-pedagógia speciális területén: rendezvény-, tábor- és kirándulásszervezésben. Eng. száma: 00140021
 • „Megtanítalak téged az útra, amelyen járj.” (Zsolt. 32,8) – bibliai keretű élménypedagógiai
  képzés gyerekek és fiatalok szociális kompetenciáinak fejlesztésére – engedélyszáma: 12/154/2019
 • „Szerethető vagyok? – kommunikáció és érzelemfókuszú szexuálpedagógiai képzés a tapasztalati tanulás módszereivel” – engedélyszáma: 899/10/2019

Hazai projektvezetői, tananyagfejlesztői és tréneri tapasztalatok

Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala „Bárka-tábor – Bentlakásos programok megvalósítása az SDG-ben”, EFOP-1.2.12-17-2017-00005., projektvezetés, animátorok és oktatók képzése, gyerektáborok vezetése, 2018-tól folyamatosan
Esély Budapest Alapítvány „Élmények tábora Tatán” EFOP-1.2.12-17 Esélyteremtő programok megvalósítása tárgyú felhívás EFOP-1.2.12-17-2017-00004 keretében projektvezetés, pedagógusok és gyerek képzése, 2018-tól folyamatosan
Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány „Tiszaliget – élménysziget” EFOP-1.2.12-17 Esélyteremtő programok megvalósítása tárgyú felhívás EFOP-1.2.12-17-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében fiatalok képességeinek kibontakoztatását és sikeres társadalmi integrációját célzó programok megvalósítása, 2018-tól folyamatosan
Paksi Református Gyülekezet „Hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés és hátránykompenzáció Pakson” EFOP-1.3.7-17 A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civilszervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével című projekt keretében táborok és évközi rendszeres élménypedagógiai foglalkozások megvalósítása, 2018-tól folyamatosan
Napernyő Alapítvány Határon túli magyar gyermekek táboroztatása és élménypedagógiai fejlesztése
2014–2016
Tengerecki Alapítvány Óvodai élménypedagógiai foglalkozások, 2012.
KétTé (Tapasztalati Tanulás) Alapítvány Ösvény Konferencia, 2005, 2006, 2015, 2016, 2017.
Az első hazai Élménypedagógiai és Kalandterápiai Konferencia konferenciaszervezésében való együttműködés.
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata „József Attila tervSzociális Városrehabilitáció Ferencvárosbancímű, KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0003 projekt keretében a „Képességfejlesztés az élménypedagógia eszközeivel” modul projektvezetése, pedagógus képzések és táborok megvalósítása.
RIDENS Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
Balassagyarmat-Nyírjes,
„Innovatív speciális szakiskola értelmileg akadályozott, mozgásfogyatékos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok kibontakoztatására és sikeres társadalmi integrációjára” TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0937, projektvezetés, pedagógusképzés, gyerekfoglalkozások megtartása, animáció, trénerek és animátorok képzése, 2014–2015.
RIDENS Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
Balassagyarmat-Nyírjes,
„Kalandmaraton” 24 órás kaland-, és élménypedagógiai foglalkozás-sorozat HIVATALOS MAGYAR REKORD! projektvezetés, a foglalkozásvezetők felkészítése, foglalkozások megtartása – 2015, 2016.
Zabhegyező – Gyerekanimátorok Egyesülete “Fegyvertelen Játszótárs” – a Nemzeti Civil Alap programjának keretén belül experiential education and violence prevention program with the assistance of teachers and volunteer animators during 8 month with the participation of 8 schools, financed together by the Norwegian NGO Found and the National Civil Found – Budapest, 2011.
Zánkai Gyermeküdülő Centrum „Szabadidő-szervezők Országos Konferenciája” konferenciaszervezés, 2004.
Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek– minden gyerekekkel foglalkozó terület közös konferenciája” – konferenciaszervezés, 2003, 2005.
TriGránit Menedzsment Rt., Az Ifjúság Biztonságos Jövőjéért” – bűnmegelőzési projekt kezdeményezése és vezetése, 2003. Az Ifjúság Biztonságos Jövőjéért” Alapítvány, a Pólus Center Kft. és a Kontyfa Középiskola, Általános Iskola és Óvoda együttműködésében.
Pedagógus-továbbképzési Központ „Vészcsengő – a pedagógusok szerepe és lehetősége a prevencióban” konferenciaszervezés, 2001–2003.
Pedagógus-továbbképzési Központ „Szabadidő-szervezők Szakmai Együttműködési Fóruma” – konferenciaszervezés, 2000.
Pedagógus-továbbképzési Központ „Drogprevenció és pedagógus-továbbképzés” –konferenciaszervezés, 2000.

Szakértői tapasztalatok

Országos Köznevelési Szakértői Névjegyzék Szakterület: pedagógiai értékelés, tanórán kívüli tevékenység
Szakértői igazolvány száma: SZ025800
Zánka, Balatoni Gyermeküdülő Centrum Tanácsadó testületi tagság, 1997–1998.

 Mesterképzések és képzők képzése (tananyagfejlesztő és tréner)

Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17 – A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” – 2018.
Romániai Magyar Cserkészszövetség Vezetőképző, képzők képzése – 2017.
Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség Vezetőképző, képzők képzése – 2017.
SuliNova Kht. – Pedagógus-továbbképzési Központ Drogügyi koordinátorok hálózati képzése – Egészségfejlesztés és egészségnevelés az iskolában – 2007.

Egyéb tananyagfejlesztői és tréneri tapasztalatok

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Rendszer Elemzéséért És Hitelösztönzésért Felelős Ügyvezető Igazgatóság A Magyar Nemzeti Bank Innovatív Oktatási Módszertanának kifejlesztése – tananyagfejlesztés, 2018.
Gyere! Ungarische Kulturverein Regesburg Pitypang Hétvégi Iskola és Óvoda pedagógus-továbbképzés; A tevékenységközpontú és élményszerű oktatásért – Regensburg, 2018.
Magyar Cserkészszövetség A közösség érték! Az iskolai közösségfejlesztés gyakorlata, tanórai és tanórán kívüli lehetőségek, módszerek – 120 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program, 2016.
Magyar Cserkészszövetség „Az értékorientált szabadidő-pedagógia hatása az intézményi pedagógia kultúra alakulására, és egy erre épülő intézményi felkészítési modell kidolgozása” – 120 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program, 2017.
Bátortábor Alapítvány Önkéntesek és középvezetők képzése és felkészítése: krónikus betegségben szenvedő gyerekek számára élmény-, és kalandterápiai programok tananyagfejlesztése, vezetői felkészítése és megtartása, csapatépítő tréningek, 2009–2011.
KOEN Foundation (Hollandia),
Pécsi püspökség,
Egri érsekség,
Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája
Bibliai élménypedagógiai tréningek, továbbképzések
Lelkészek, hitoktatók, vallástanárok, foglalkozásvezetők és önkéntesek képzése – Beregszász, Nagybajom, Medgyes, Ungvár, Révkomárom, Pécs, Eger, 2011–2019.
Kontyfa Középiskola, Általános Iskola és Óvoda, tréner „Korszerű, hatékony pedagógiai módszerek a mindennapokban, a „nem szakrendszerű” oktatás gyakorlata, készség és képességfejlesztés a bevezető, kezdő, és alapozó szakaszokban” – 120 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program, 2008-2009.
Horváth & Dubecz Kft. „Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés a hatékony együttnevelésért” – 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program, követő mentorálással összesen 17 alkalommal, tréner, 2006–2009.
SuliNova Kht.
(Pedagógus-továbbképzési, Módszertani és Információs Központ)
Multikulturális és interkulturális nevelés tréner: az iskolai kultúra és környezet átalakítása a tanulók egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítására” – a HEFOP 2.1 „Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben” „A” komponens keretében szervezett 80 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés és képzők képzése, 2006.

Coaching

Bátor tábor Alapítvány Táborvezetői coaching – 2011.
MÁV Szolgáltató Központ Felső- és középvezetői fejlesztőprogram – 2016.