Aktuális képzések

 • Élménypedagógiai képzéseink

Elsősorban azoknak ajánljuk, akik először találkoznak élménypedagógiával, akik az alapokat kívánják megtapasztalni a komfortzóna elhagyásától a tudatosan vállalt kihíváskeresésen át egészen a feldolgozás módszertanáig. Hogy az élménypedagógiát mint önálló pedagógiai megközelítést a saját bőrödön ismerd meg és éld át. Így megtapasztalva, miként veheted rá a diákjaidat, hogy próbára tegyék önmagukat. Egymás között értjük meg, hogy hogyan lehetnek diákjaink aktív és cselekvő részesei és irányítói saját tanulási, nevelési és fejlesztési folyamatuknak. Mindezekre a kérdésekre a saját élmény révén keressük a közös választ. Képzésünkön játékos
élménypedagógiai trénig-szerű módszerekkel, a tapasztalati tanulás hatékonyságát és módszereit mutatjuk be a résztvevőknek.


 

 • Bibliai élménypedagógiai 

Az élménypedagógia egy speciális felhasználása,  az egyéni és közösségi fejlesztés keretét a Hit, egy egyházi közösség vagy egyenesen a Biblia teremti meg. Ebben a közegben is nélkülözhetetlen az értő vezetés, a megfelelő szemlélet. Ennek kialakításához kínálunk segítséget vallástanároknak, gyülekezeti munkásoknak, gyerekistentiszteletek vezetőinek, ifi-körök megtartóinak, vagy egyszerűen csak Hitben élő embereknek.


 

 •  Speciális nevelési igényű gyerekek fejlesztésével foglalkozó képzéseink 
A résztvevők felkészítése a különleges bánásmódú gyermek (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési-, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, kiemelkedő képességű, tehetséges) kiszűrésére, hatékony nevelésére és oktatására az osztályteremben. Az elméleti háttér, tevékenység, folyamattervezés, eszköz és módszertár megismertetése, illetve a szükséges pedagógus szereppel járó attitűd felfedeztetése.
.

 

 • Szexuálpedagógiai képzés 

Kommunikáció és érzelemfókuszú szexuálpedagógiai képzés a tapasztalati tanulás módszereivel, testképről, külső és belső önértékelésről, identitásról, a szexualitás alapvető és megosztó kérdéseit is érintve.
A képzés célja a szexuális nevelés fontosságának és sokszínűségének bemutatása. A képzés során felvonultatjuk azokat a témákat, amik közvetve vagy közvetlenül hatással lehetnek az egyén szexualitására, szexualitásáról alkotott képére, így mindazokat a kérdéseket, amikkel érdemes foglalkozni nem csupán a biológiaóra vagy a szexuális felvilágosítási alkalmak, hanem a nevelés egyéb területein is. Célunk továbbá olyan módszerek kipróbálása, amik alkalmasak lehetnek gyerekek, kamaszok  vagy fiatal felnőttek körében körében is megfelelő kommunikációt teremteni a szexualitásról.


 

 • Erőszak-megelőző képzéseink 

Mindannyian nap mint nap találkozunk azzal a ténnyel, hogy nő az erőszakos cselekedetek száma az iskoláinkban, lakókörnyezetünkben. A szakemberek egyre több olyan gyerekkel találkoznak, aki nem fogadja el a határokat, és az érzelmei kezelésében nagyon impulzív. Az általunk kínált foglalkozások egy mozgáson alapuló program alapján készülnek. A gyakorlatok izgalmasak, szórakoztatóak, és lehetőséget kínálnak a gyerekeknek, hogy erősségeiket, szociális készségeiket, kreativitásukat egy biztonságos környezetben tegyék próbára.
Ajánljuk pedagógusoknak, iskolapszichológusoknak, a szociális szféra munkatársainak, minden gyermekekkel foglalkozó szakembernek és önkéntesnek!


 

 • Rendezvény- és táborszervező képzéseink

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők készüljenek fel a gyerek- és ifjúsági táborok, bentlakásos és napközis jellegű táborok, nomád és üdülőtáborok projektszerű szervezésére, ismerjenek meg alapvető rendezvényszervezési ismereteket, tényeket, összefüggéseket, normákat. A résztvevők sajátítsanak el új ötleteket, eszközöket, módszereket a táboroztatás megszervezéséhez, ismerjék meg a tábori és szabadidős programok szervezésében rejlő egyéni és csoportos nevelési és fejlesztési lehetőségeket, váljanak képessé ezek kihasználásának hatékonyabbá tételére, a szervezés során felmerülő problémák új ismeretek
felhasználásával történő megoldására.


 

 • Haladó és felfrissítő

A cél, hogy a már alapképzést végzett pedagógusok saját élményen keresztül tanuljanak a facilitátori tevékenységről, felnőtt közegben próbálják ki magukat, szakmai visszajelzéseket kapjanak és adjanak egymástól és egymásnak, megtapasztalják a foglalkozás-vezetés új módszereit, túllépve az egyszerű játékokon, valódi élménypedagógiai fejlesztő sorozatok levezetéséhez kapjanak indíttatást és támogatást. Túl az alapfogalmakon, magasabb szinten… ajánljuk figyelmedbe!


 

 • A belső iránytű – tapasztalati tanulás alapú képzés az érzelmi nevelés 

A képzés célja az érzelmi kompetencia fejlesztése. képesség alatt azt értjük, amely mint egy belső iránytű, segít bennünket a saját vagy mások érzelmeinek felismerésében, kezelésében és azok pozitív befolyásolásában.
Hitünk szerint mindannyiunk számára fontos, az érzéseink szabad megélése, mások érzéseinek átélése, az érzelmi önszabályozás kontrollálása, valamint annak tudatosítása, megértése, hogy érzelmeink, gondolataink és tetteink között olyan
kapcsolat áll fenn, amire képesek vagyunk hatással lenni.


 

 • Játékpedagógiai képzés

A célcsoporttal megismertetni a játék felhasználásának lehetőségeit az iskolában és azon kívül. Megtanítani számukra a játékpedagógia elméleti és gyakorlati anyagát, rendszerezett szakmai tudást adni, amit képesek lesznek a saját közösségükben alkalmazni. Minél több a gyakorlatban felhasználható játékok saját élményű megtapasztalása és feldolgozása.


 

 • Szakmai önismereti képzés

A képzés során a résztvevők megismerik, elemzik a munkájuk során őket érő hatásokat. Azonosítják az egyes oktatásban, nevelésben résztvevő szereplőkkel (gyerek, szülő, kolléga) való viszonyukat, vizsgálják attitűdjeiket. Megismerik saját pedagógusképüket és az egyes kihívást jelentő helyzetekhez, esetekhez való hozzáállásukat. Megtervezik a szakmai fejlődésük lépéseit. Megvitatják a pedagógusok határait. Tudatossá válnak a kiégés megelőzésében és kezelésében.

 

 


 

 • Csapatépítés 

Alapvetően játékos élményeken keresztül történő és csapatépítő tréningről van szó, szituációs játékokkal, beszélgetésekkel, , csoportos problémamegoldó feladatokkal közösen végzett feladatmegoldással és fizikai aktivitással. Az élménypedagógiai tevékenységek során a csoport tagjai fizikailag és pszichikailag egyformán biztonságos körülmények között tervezik el különböző feladatok megoldását.


 

 • Határon túli pedagógusoknak szóló képzéseink  20070806Tata_Beerkezes8

Időnként lehetőségünk van külön határon túli pedagógusoknak is meghirdetni képzéseket. Célunk, hogy minél szélesebb körben megismertessük az élménypedagógia hasznosságát, a tanórán kívüli nevelés fontosságát, a szabadidő nevelő szerepének elengedhetetlen voltát, a játék pótolhatatlan fejlesztő hatását.

Hogyan lesz a játékból élmény, az élményből tapasztalat és a tapasztalatból tudás?
Megtudhatod Te is élménypedagógiai képzésünkön!


 

 • Szabadtéri (outdoor) és kalandpedagógiai képzéseink 

Ezeknek a képzéseknek közös jellemzőjük, hogy a megszokott tantermi megvalósítás helyett kifejezetten szabadtéri helyszínen, kifejezetten tágas helyigényű, magasabb fizikai aktivitással, nagyobb kihívással járó tevékenységeket, gyakorlatokat használunk – és ezt állítjuk az élménypedagógiai tanulás szolgálatába.Nagyon fontos: SEMMIFÉLE SPECIÁLIS FELKÉSZÜLTSÉGET ÉS FELSZERELÉST NEM IGÉNYEL EGYIK SEM! Hidd el, nem a sportmúlton, nem is az extra vízálló dzsekin múlik… minden fejben dől el! Te is jelentkezhetsz!


 

 • Kett pedagógiai képzés 

A képzés célja, hogy a Franz Kett pedagógia elméleti és módszertani alapjaiba betekintést nyerjünk és megismerjük azokat a teológiai, lélektani és pedagógia szempontokat, amelyek a Kett foglalkozások mögött állnak.
Célunk, hogy bemutassunk egy olyan reformpedagógia szemléletet, amelynek alapja a Viktor Frankl által a figyelem középpontjába állított gondolat: az ember alapvető szükséglete, hogy higgyen az élet értelmességében, és keresse élete értelmét.
Hiszünk abban, hogy az alkotás, a játék, a szó, az ének, a tánc az elbeszélt és megélt történetek mind képesek arra, hogy általuk Istenről, a világról és magunkról tanuljunk.

.