Aktuális képzések

 • Élménypedagógiai alapképzéseink
ÉlménypedagógiaElsősorban azoknak ajánljuk, akik először találkoznak élménypedagógiával, akik az alapokat kívánják megtapasztalni a komfortzóna elhagyásától a tudatosan vállalt kihíváskeresésen át egészen a feldolgozás módszertanáig. Hogy az élménypedagógiát mint önálló pedagógiai megközelítést a saját bőrödön ismerd meg és éld át. Így megtapasztalva, miként veheted rá a diákjaidat, hogy próbára tegyék önmagukat. Egymás között értjük meg, hogy hogyan lehetnek diákjaink aktív és cselekvő részesei és irányítói saját tanulási, nevelési és fejlesztési folyamatuknak. Mindezekre a kérdésekre a saját élmény
révén keressük a közös választ. Képzésünkön játékos
élménypedagógiai trénig-szerű módszerekkel, a tapasztalati
tanulás hatékonyságát és módszereit mutatjuk be a résztvevőknek.
 .
A képzésről további információk ITT találhatóak.

.
 • Erőszak-megelőző képzéseink
Erőszak-megelőzésMindannyian nap mint nap találkozunk azzal a ténnyel, hogy nő az erőszakos cselekedetek száma az iskoláinkban, lakókörnyezetünkben. A szakemberek egyre több olyan gyerekkel találkoznak, aki nem fogadja el a határokat, és az érzelmei kezelésében nagyon impulzív. Az általunk kínált foglalkozások egy mozgáson alapuló program alapján készülnek. A gyakorlatok izgalmasak, szórakoztatóak, és lehetőséget kínálnak a gyerekeknek, hogy erősségeiket, szociális készségeiket, kreativitásukat egy biztonságos környezetben tegyék próbára.
Ajánljuk pedagógusoknak, iskolapszichológusoknak, a szociális szféra munkatársainak, minden gyermekekkel foglalkozó szakembernek és önkéntesnek!
 .
 A képzésről további információk ITT találhatóak.

Bibliai élménypedagógia

 • Bibliai élménypedagógiai képzéseink

Az élménypedagógia egy speciális felhasználása, amikor az egyéni és közösségi fejlesztés keretét a Hit, egy egyházi közösség vagy egyenesen a Biblia teremti meg. Ebben a közegben is nélkülözhetetlen az értő vezetés, a megfelelő szemlélet. Ennek kialakításához kínálunk segítséget vallástanároknak, gyülekezeti munkásoknak, gyerekistentiszteletek vezetőinek, ifi-körök megtartóinak, vagy egyszerűen csak Hitben élő embereknek.

A képzésről további információk ITT találhatóak.


.

 • Kett pedagógiai képzés
A képzés célja, hogy a Franz Kett pedagógia elméleti és módszertani alapjaiba betekintést nyerjünk és megismerjük azokat a teológiai, lélektani és pedagógia szempontokat, amelyek a Kett foglalkozások mögött állnak.
Célunk, hogy bemutassunk egy olyan reformpedagógia szemléletet, amelynek alapja a Viktor Frankl által a figyelem középpontjába állított gondolat: az ember alapvető szükséglete, hogy higgyen az élet értelmességében, és keresse élete értelmét.
Hiszünk abban, hogy az alkotás, a játék, a szó, az ének, a tánc az elbeszélt és megélt történetek mind képesek arra, hogy általuk Istenről, a világról és magunkról tanuljunk.
.
A képzésről további információk ITT találhatóak.

 

 • Rendezvény- és táborszervező képzéseink 
Naprenyő 2016006-20160627A továbbképzés célja, hogy a résztvevők készüljenek fel a gyerek- és ifjúsági táborok, bentlakásos és napközis jellegű táborok, nomád és üdülőtáborok projektszerű szervezésére, ismerjenek meg alapvető rendezvényszervezési ismereteket, tényeket, összefüggéseket, normákat. A résztvevők sajátítsanak el új ötleteket, eszközöket, módszereket a táboroztatás megszervezéséhez, ismerjék meg a tábori és szabadidős programok szervezésében rejlő egyéni és csoportos nevelési és fejlesztési lehetőségeket, váljanak képessé ezek kihasználásának hatékonyabbá tételére, a szervezés során felmerülő problémák új ismeretek
felhasználásával történő megoldására.
 .
A képzésről további információk ITT találhatóak.

.

 •  Speciális nevelési igényű gyerekek fejlesztésével foglalkozó képzéseink
4. foglalkozas (8)
A résztvevők felkészítése a különleges bánásmódú gyermek (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési-, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, kiemelkedő képességű, tehetséges) kiszűrésére, hatékony nevelésére és oktatására az osztályteremben. Az elméleti háttér, tevékenység, folyamattervezés, eszköz és módszertár megismertetése, illetve a szükséges pedagógus szereppel járó attitűd felfedeztetése.
.
A képzésről további információk ITT találhatóak.
.


Haladó képzés

 • Haladó és felfrissítő képzéseink
A cél, hogy a már alapképzést végzett pedagógusok saját élményen keresztül tanuljanak a facilitátori tevékenységről, felnőtt közegben próbálják ki magukat, szakmai visszajelzéseket kapjanak és adjanak egymástól és egymásnak, megtapasztalják a foglalkozás-vezetés új módszereit, túllépve az egyszerű játékokon, valódi élménypedagógiai fejlesztő sorozatok levezetéséhez kapjanak indíttatást és támogatást. Túl az alapfogalmakon, magasabb szinten… ajánljuk figyelmedbe!
 .
A képzésről további információk ITT találhatóak.

 • Határon túli pedagógusoknak szóló képzéseink
20070806Tata_Beerkezes8Időnként lehetőségünk van külön határon túli pedagógusoknak is meghirdetni képzéseket. Célunk, hogy minél szélesebb körben megismertessük az élménypedagógia hasznosságát, a tanórán kívüli nevelés fontosságát, a szabadidő nevelő szerepének elengedhetetlen voltát, a játék pótolhatatlan fejlesztő hatását.
Hogyan lesz a játékból élmény, az élményből tapasztalat és a tapasztalatból tudás?
Megtudhatod Te is élménypedagógiai képzésünkön!
.
.


Kalandpedagógia

 • Szabadtéri (outdoor) és kalandpedagógiai képzéseink
Ezeknek a képzéseknek közös jellemzőjük, hogy a megszokott tantermi megvalósítás helyett kifejezetten szabadtéri helyszínen, kifejezetten tágas helyigényű, magasabb fizikai aktivitással, nagyobb kihívással járó tevékenységeket, gyakorlatokat használunk – és ezt állítjuk az élménypedagógiai tanulás szolgálatába.Nagyon fontos: SEMMIFÉLE SPECIÁLIS FELKÉSZÜLTSÉGET ÉS FELSZERELÉST NEM IGÉNYEL EGYIK SEM! Hidd el, nem a sportmúlton, nem is az extra vízálló dzsekin múlik… minden fejben dől el! Te is jelentkezhetsz!
 .

 .
 • A belső iránytű – tapasztalati tanulás alapú képzés az érzelmi nevelés fejlesztéséhez

A képzés célja az érzelmi kompetencia fejlesztése. Ezen képesség alatt azt értjük, amely mint egy belső iránytű, segít bennünket a saját vagy mások érzelmeinek felismerésében, kezelésében és azok pozitív befolyásolásában.
Hitünk szerint mindannyiunk számára fontos, az érzéseink szabad megélése, mások érzéseinek átélése, az érzelmi önszabályozás kontrollálása, valamint annak tudatosítása, megértése, hogy érzelmeink, gondolataink és tetteink között olyan
kapcsolat áll fenn, amire képesek vagyunk hatással lenni.

A képzésről további információk ITT találhatóak.


 • Szexuálpedagógiai képzés

Kommunikáció és érzelemfókuszú szexuálpedagógiai képzés a tapasztalati tanulás módszereivel, testképről, külső és belső önértékelésről, identitásról, a szexualitás alapvető és megosztó kérdéseit is érintve.
A képzés célja a szexuális nevelés fontosságának és sokszínűségének bemutatása. A képzés során felvonultatjuk azokat a témákat, amik közvetve vagy közvetlenül hatással lehetnek az egyén szexualitására, szexualitásáról alkotott képére, így mindazokat a kérdéseket, amikkel érdemes foglalkozni nem csupán a biológiaóra vagy a szexuális felvilágosítási alkalmak, hanem a nevelés egyéb területein is. Célunk továbbá olyan módszerek kipróbálása, amik alkalmasak lehetnek gyerekek, kamaszok  vagy fiatal felnőttek körében körében is megfelelő kommunikációt teremteni a szexualitásról.

A képzésről további információk ITT találhatóak.


 

 • Fogyatékkal élők elfogadására érzékenyítő képzés

A képzés célja a fogyatékossággal kapcsolatos alapismeretek, alapfogalmak elsajátíttatása, a fogyatékossággal élők élethelyzetére való érzékenyítés, szemléletformálás.
Cél továbbá, hogy a résztvevők a mindennapi gyakorlatban használható eszköztárat kapjanak a fogyatékossággal élőkkel való együttműködés javításához.

A képzésről további információk ITT találhatóak.


 

 • Konfliktuskezelési tréning

A tréning célja, hogy a résztvevők készségszinten elsajátítsák a hatékony és eredményes konfliktuskezeléshez szükséges technikákat.

Mindenkinek ajánljuk, aki munkája során találkozik konfliktus helyzetekkel.
Kísérők, önkéntesek, táborok vezetői, kísérő pedagógusok, a tábor résztvevői, egyéb, a humán területen, gyermekvédelemben dolgozó szakemberek, pedagógusok, leendő szakemberek.

A képzésről további információk ITT találhatóak.