Akkreditált szexuálpedagógiai képzés Budapesten (2020. május 8-10.)

A képzés vezetője
Sárközi Andrea – a Kalandok és Álmok Szakmai Műhely és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem munkatársa, a Tesó-Blog szexuálpedagógiai rovatának szerkesztője.
Ideje: 2020. május 8-9-10. (péntek-szombat-vasárnap)
Helyszíne: KMO Művelődési Központ, 1191 Budapest, Teleki u. 50. (116-os terem)
Részvételi díja: 29.900 Ft.
Alapítási engedélyének száma: 899/10/2019
Akkreditációs órák száma: 30
A három nap időbeosztása:
 • 2020. május 8., péntek: 10.00-18.00
 • 2020. május 9., szombat: 9.00-18.00
 • 2020. május 10., vasárnap: 9.00-17.00

Étkezés: a részvételi díj a képzés díját, az eszközök használatát, a terembérleti díjat, az adminisztratív munkát és mindhárom napra egy egyszerű tea-kávé büfét tartalmaz, szállás-, étkezési és útiköltséget nem foglal magába.

További akciók, kedvezmények!!!
 • Az Early Bird jelentkezés keretén belül igénybe vehetők az alábbi akciós árak a korai jelentkezők számára, ha feltüntetik az űrlap Megjegyzés rovatába azt a kifejezést, hogy “Early Bird”:
  – a meghirdetéstől január 31-ig 3.000 Ft. a kedvezmény, a képzés ára 26.900 Ft.
  – február 1-jétől március 15-ig 2.000 Ft. a kedvezmény, a képzés ára 27.900 Ft.
  – március 15-től április 30-ig teljes áron érhető el a képzés, azaz 29.900 Ft-ért.
 • Amennyiben egy intézményi költségviselőtől ketten jelentkeznek, úgy az első fő teljes részvételi díjjal vehet részt (29.900 Ft.), míg a második fő 20% kedvezményt kap a képzés teljes részvételi díjának árából (azaz 23.920 forintért). Ebben az esetben a jelentkezők tüntessék fel az űrlap Megjegyzés rovatába, hogy szeretnének élni az adott kedvezménnyel, nincs lehetőség utólagos módosításra.
 • Amennyiben egy intézményi költségviselőtől hárman jelentkeznek, az első kettő teljes részvételi díjjal vehet részt (azaz 2×29.900 Ft-ért), míg a harmadik fő 10.000 Ft. kedvezményt kap a képzés teljes részvételi díjának árából (azaz 19.900 forintért vehet részt). Ebben az esetben a jelentkezők tüntessék fel az űrlap Megjegyzés rovatába, hogy szeretnének élni az adott kedvezménnyel, nincs lehetőség utólagos módosításra.

Az akciók egymással nem vonhatóak össze, minden résztvevő csak egyet vehet igénybe! A kedvezmények igénybevételének szándékát a jelentkezési lapon kell jelölni, utólagosan nem áll módunkban figyelembe venni!

A részvételi díj befizetése
A képzésen való részvétel feltétele a részvételi díj maradéktalan átutalása a következő számlaszámra:
10201006-50242667-00000000 (Paamon Bt., K&H Bank).

A jelentkezések véglegesítése és elfogadása a részvételi díjak beérkezésének sorrendjében történik, maga a regisztráció még nem biztosítja a részvételét a képzésen.

Amennyiben önhibáján kívül nem tud részt venni, de már átutalta az összeget, és ezt 7 nappal a képzés indulása előtt jelezi felénk, úgy a részvételi díj 100%-át visszafizetjük. A kezdés előtti 7 napon belül történő lemondás esetén a befizetett összeget nem áll módunkban visszatéríteni, azonban egy másik képzési alkalommal felhasználható.

Jelentkezési és befizetési határidő: 2020. április 30., péntek

Jelentkezni a lap alján lehet!

A maximális létszám 24 fő. Amennyiben a határidő lejárta előtt megtelik a keret, úgy korábban zárjuk le a jelentkezés lehetőségét és elindítjuk a várólistát.

A képzés pontos címe
„Szerethető vagyok? – kommunikáció és érzelemfókuszú szexuálpedagógiai képzés a tapasztalati tanulás módszereivel”

A továbbképzés célja
A képzés célja, hogy a résztvevők képessé váljanak szexuálpedagógiai foglalkozás vezetésére, értsék a szexuális nevelés fontosságát és felmérjék sokszínűségét. A képzés eredményeképp ismerni fogják azokat a témákat, amelyek közvetve vagy közvetlenül hatással lehetnek az egyén szexualitására, szexualitásról alkotott képére, megismerik és megfelelően alkalmazzák majd az ezzel kapcsolatos alapfogalmakat. Képessé válnak az önmaguk és mások kommunikációjának elemzésére, és a szükséges témákban való asszertív kommunikáció gyakorlására, attitűd tekintetében pedig érzékenyebbé válnak az iskolai szituációkban előforduló szexualitással kapcsolatos tanulási helyzetekre, valamint nyitottabbá válnak a szexualitás különféle területeit érintő kérdések iránt.
Célunk, hogy megismerjenek olyan módszereket, melyek alkalmassá teszik a résztvevőt a megfelelő kommunikáció megteremtésére a szexualitásról a gyerekek, kamaszok, fiatal felnőttek körében egyaránt.

A továbbképzés célcsoportja
Azon pedagógusok, szociális szakemberek, nevelők, akik tanítói/nevelői munkájuk során kapcsolódhatnak olyan témákhoz, amik érintik az érzelmek, a kommunikáció, a szexualitás világát, akik megfelelnek a Rendelet 23. § (2) bekezdésének.

A képzésen teljesítendő tartalmi követelmények
A hallgatók a képzés során képessé válnak szexuálpedagógiai foglalkozások tervezésére, szervezésére, lebonyolítására, ellenőrzésére, értékelésére. Tudják és értik a játék helyét és szerepét az egyén és a csoport kompetenciáinak fejlesztésében. Szerepük tudatos vállalásával képesek a tapasztalatszerzés, a feldolgozás, az értékelés és az alkalmazás folyamatát segíteni. Felismerik a veszély- és hibalehetőségeket, képesek ezeket megelőzni, az adódó szituációkat ésszerűen kezelni. Képesek egy komplex foglalkozás megtervezésére, ehhez ismernek legalább 2-2 bemelegítő játékot, kommunikációs helyzetgyakorlatot, kooperáció és bizalomépítő, valamint problémamegoldó tevékenységet. Megértik a szexuális nevelés fontosságát, annak sokszínűségét, valamint ezeknek az élménypedagógiával való kapcsolatát.

A továbbképzésen elsajátítottak ellenőrzésének módja, az értékelés szempontjainak meghatározása
Az ellenőrzés módja: záródolgozat, egy szexuálpedagógiai foglalkozás tervének leadása.
Az értékelés szempontjai: a képzésen tanultak kreatív alkalmazása, a célnak való megfeleltetése, a kidolgozottság a megvalósíthatóság szintjéig legyen kifejtve, vegye figyelembe a célcsoport meghatározó tényezőit: életkor, létszám, szociális fejlettség, nevelési célok; fizikai és pszichikai biztonság.

A program tartalmának rövid ismertetése
A „Szerethető vagyok? – kommunikáció és érzelemfókuszú szexuálpedagógiai képzés a tapasztalati tanulás módszereivel” című szexedukációs képzés egyik legfontosabb célja, hogy a szexuális nevelés tantárgytól függetlenül, az ehhez tartozó szélesebb körben értelmezett témák bármelyikében előjöhessen az iskolában, vagy akár az iskolán kívüli nevelés színtereiben.
Szükségessége és relevanciája abban rejlik, hogy az előre kidolgozott és kipróbált módszerek és sajátélményű tanulás segítségével felkészíti a pedagógusokat arra, hogy kiléptessék a szexuális nevelést az eddig megszokott szűk keretekből, és a szükséges helyzetekben maguk is kompetens módon lépjenek fel a szexedukáció területén.

A képzés elsősorban a tapasztalati tanulás módszereit használja az élménypedagógia szellemiségével átitatva. Elsődleges szempont a megfelelő kommunikáció megteremtése a nevelés különböző szereplői között.
A képzés során azokkal a kérdésekkel foglalkozunk, amik a biológiaóra keretein belülre vagy a szexuális felvilágosítási alkalmakra korlátozódnak, pedig a nevelés egyéb területein is szükséges lenne beszélni róluk. Célunk olyan módszerek megismertetése, melyek alkalmasak gyerekek, kamaszok vagy fiatal felnőttek körében is megfelelő kommunikációt teremteni a szexualitásról.

A továbbképzés 9 nagy tematikai egységből áll:

 • A szexuális intelligencia alapjai
 • A test ismerete és a testtudat szerepe a szexuális fejlődésben
 • A nemek ismerete, nemi identitás, gender alapok
 • Az érzelmi intelligencia szerepe a szexuális nevelésben
 • A szexualitásról vallott nézeteket befolyásoló értékrendi tényezők
 • A szexuális bántalmazás fogalomköre
 • A szexuális orientáció
 • A szexuális aktusról alkotott elképzeléseink
 • A szexuális neveléssel foglalkozó intézmények, szervezetek és személyek hálózata Magyarországon

Korábbi szexuálpedagógiai képzésünkről ide kattintva található egy képes beszámoló.

Amennyiben Ön már elvégezte valamelyik képzésünket és elnyerte tetszését, kérjük, ajánlja ismerőseinek!

Érdeklődés munkaidőben az alábbi elérhetőségen:
Demjén Izabella,

telefon: +36/20-278-3100
e-mail: demjen.izabella@kalandokesalmok.hu