Akkreditált bibliai élménypedagógiai képzés Budapesten (2020. április 24-26.)

.
A képzés vezetői
Demjén Izabella – hitoktató, nyelvész, élménypedagógiai tréner, a Kalandok és Álmok Szakmai Műhely trénere és munkatársa.
Módi Kinga hitoktató (Ágyai Református Gyülekezet), az M. Nagy Ottó díj nyertese 2015-ben, Kalandok és Álmok Szakmai Műhely trénere
Ideje: 2020. április 24-25-26. (péntek-szombat-vasárnap)
Helyszíne: KMO Művelődési Központ, 1191 Budapest, Teleki u. 50. (116-os terem)
Részvételi díja: 27.900 Ft.
Alapítási engedélyének száma: 12/154/2019
Akkreditációs órák száma: 30
A három nap időbeosztása:

 • 2020. április 24., péntek: 10.00-18.00
 • 2020. április 25., szombat: 9.00-18.00
 • 2020. április 26., vasárnap: 9.00-17.00

Étkezés: a részvételi díj a képzés díját, az eszközök használatát, a terembérleti díjat, az adminisztratív munkát és mindhárom napra egy egyszerű tea-kávé büfét tartalmaz, szállás-, étkezési és útiköltséget nem foglal magába.

További akciók, kedvezmények!!!
 • Az Early Bird jelentkezés keretén belül igénybe vehetők az alábbi akciós árak a korai jelentkezők számára, ha feltüntetik az űrlap Megjegyzés rovatába azt a kifejezést, hogy “Early Bird”:
  – a meghirdetéstől január 20-ig 3.000 Ft. a kedvezmény, a képzés ára 24.900 Ft.
  – január 21-től február 29-ig 2.000 Ft. a kedvezmény, a képzés ára 25.900 Ft.
  – március 1-jétől április 17-ig teljes áron érhető el a képzés, azaz 27.900 Ft-ért.
 • Amennyiben egy intézményi költségviselőtől ketten jelentkeznek, úgy az első fő teljes részvételi díjjal vehet részt (27.900 Ft.), míg a második fő 20% kedvezményt kap a képzés teljes részvételi díjának árából (azaz 22.230 forintért). Ebben az esetben a jelentkezők tüntessék fel az űrlap Megjegyzés rovatába, hogy szeretnének élni az adott kedvezménnyel, nincs lehetőség utólagos módosításra.
 • Amennyiben egy intézményi költségviselőtől hárman jelentkeznek, az első kettő teljes részvételi díjjal vehet részt (azaz 2×27.900 Ft-ért), míg a harmadik fő 10.000 Ft. kedvezményt kap a képzés teljes részvételi díjának árából (azaz 17.900 forintért vehet részt). Ebben az esetben a jelentkezők tüntessék fel az űrlap Megjegyzés rovatába, hogy szeretnének élni az adott kedvezménnyel, nincs lehetőség utólagos módosításra.
Az akciók egymással nem vonhatóak össze, minden résztvevő csak egyet vehet igénybe! A kedvezmények igénybevételének szándékát a jelentkezési lapon kell jelölni, utólagosan nem áll módunkban figyelembe venni!
.

A részvételi díj befizetése

A képzésen való részvétel feltétele a részvételi díj maradéktalan átutalása a következő számlaszámra:
10201006-50242667-00000000 (Paamon Bt., K&H Bank).
A jelentkezések véglegesítése és elfogadása a részvételi díjak beérkezésének sorrendjében történik, maga a regisztráció még nem biztosítja a részvételét a képzésen.
Amennyiben önhibáján kívül nem tud részt venni, de már átutalta az összeget, és ezt 7 nappal a képzés indulása előtt jelezi felénk, úgy a részvételi díj 100%-át visszafizetjük. A kezdés előtti 7 napon belül történő lemondás esetén a befizetett összeget nem áll módunkban visszatéríteni, azonban egy másik képzési alkalommal felhasználható.
Jelentkezési és befizetési határidő: 2020. április 17., péntek
.
Jelentkezni a lap alján lehet!
.
A maximális létszám 24 fő.Amennyiben  a határidő lejárta előtt megtelik a keret, úgy korábban zárjuk le a jelentkezés lehetőségét és elindítjuk a várólistát.
.

.A képzés pontos címe:
„Megtanítalak téged az útra, amelyen járj.” (Zsolt. 32,8) – bibliai keretű élménypedagógiai képzés gyerekek és fiatalok szociális kompetenciáinak fejlesztésére

A továbbképzés célja
Felkészítés bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozások vezetésére, a kognitív és szociális kompetenciafejlesztés nem formális szervezésű formáinak megismerésére, informális helyzetek felismerésére, újfajta pedagógus-szerep megtapasztaltatása, a tapasztalati tanulás hatékonyságának és hatékony módszereinek megismertetése, játékok, helyzetgyakorlatok, valamint problémamegoldó tevékenységek megismertetése az élménypedagógia és a Kett-féle padlóképes módszer segítségével.

A továbbképzés célcsoportja
Azon pedagógusok és hitoktatók, akik nevelési céljaik megvalósítására kívánnak új eszközöket, módszereket igénybe venni, akik megfelelnek a Rendelet 23. § (2) bekezdésének.

A képzésen teljesítendő tartalmi követelmények
A hallgatók a képzés végére képesek bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozások tervezésére, szervezésére, lebonyolítására, ellenőrzésére, értékelésére. Tudják és értik a játék helyét és szerepét az egyén és a csoport szociális kompetenciáinak fejlesztésében, egyúttal bibliai kerethez is kötve. Szerepük tudatos vállalásával képesek a tapasztalatszerzés, a feldolgozás, az értékelés és az alkalmazás folyamatát segíteni. Felismerik a veszély- és hibalehetőségeket, képesek ezeket megelőzni, az adódó szituációkat ésszerűen kezelni. Képesek egy komplex foglalkozás megtervezésére, ehhez ismernek legalább 2-2 bemelegítő játékot, kommunikációs helyzetgyakorlatot, kooperáció és bizalomépítő, valamint  problémamegoldó tevékenységet. Megértik a padlókép helyét és szerepét a hitbeli nevelésben, valamint a kapcsolatot a hittanóra, az élménypedagógia és a Biblia között.

A továbbképzésen elsajátítottak ellenőrzésének módja, az értékelés szempontjainak meghatározása
Az ellenőrzés módja: záródolgozat, egy bibliai bibliai élménypedagógiai foglalkozás tervének leadása.
Az értékelés szempontjai: a képzésen tanultak kreatív alkalmazása, a célnak való megfeleltetése, a  kidolgozottság a megvalósíthatóság szintjéig legyen kifejtve, vegye figyelembe a célcsoport meghatározó tényezőit: életkor, létszám, szociális fejlettség, nevelési célok, fizikai és pszichikai biztonság.

A program tartalmának rövid ismertetése
A virtuális világot előnyben részesítő jelenkori társadalmunk új kihívás elé állítja az egyházi nevelést is. A kérdés az, hogy közösségeink milyen módon képesek a felnövekvő nemzedék felé közvetíteni azokat a viselkedési normákat, amelyeket a társadalom elvár majd az egyén felnőtté válását követően. Ehhez a munkához kíván segítséget adni a bibliai alapú élménypedagógiai képzés, mely eszközeinek használatával a gyermekek képesek lesznek arra, hogy az elméleti tudást gyakorlati cselekvéssé alakítsák. Képzésünkön játékos élménypedagógiai módszerekkel a tapasztalati tanulás hatékonyságát és módszereit mutatjuk be a résztvevőknek aktív cselekvésen és saját élményen keresztül, ötvözve a Franz Kett-féle padlóképes módszerrel, mely a keresztény istenképre, emberképre épül. A módszer leglátványosabb eleme a foglalkozás során elkészült padlókép, melyet a résztvevők közösen alkotnak meg. Az egységes értelemorientált pedagógia a szépség iránti igény megélésére, a közösségi létre nevel.
A bibliai élménypedagógiai tevékenységek során a csoport tagjai különlegesnek számító helyzetekben, de biztonságos, kontrollált körülmények között tervezik el különböző feladatok megoldását. A végrehajtás után nagy gondot fordítanak az értékelésre, pozitív visszajelzések közvetítésére, a szituációban rejlő tanulságok levonására, és a más területeken is alkalmazható készségek és képességek felismertetésére. A feldolgozás jellemzően csoportmunkában történik, melyben a részvevők aktív részvétele szükséges. A tevékenységek rendszere egy folyamatot alkot, amely lehetővé teszi, hogy mélyebbre jussunk pedagógiai céljaink elérésében, maximálisan kiaknázva a szituációban rejlő oktatási és fejlesztési lehetőségeket.

A továbbképzés 5 nagy tematikai egységből áll:

 1. A bibliai élménypedagógia és a tapasztalati tanulás kapcsolata (sajátélményű gyakorlatok főként párban és kiscsoportban).
 2. A tapasztalati tanulás szakaszai, megélése, hitélettel való összekapcsolása (sajátélményű
  gyakorlatok párban és teljes csoportban egyaránt).
 3. A fokozatosság elvének érvényesülése a csoportdinamika folyamán (4-6 fős kiscsoportos
  gyakorlatok).
 4. A vezető és a csoport szerepe a bibliai élménypedagógiai foglalkozásokban (egyéni, páros és
  kiscsoportos munka).
 5. Bibliai élménypedagógiai fókuszú fejlesztő foglalkozás tervezése, szervezése, lebonyolítása és
  értékelése (egyéni munka és sajátélményű részvétel).

Elsősorban saját élményen alapuló, aktív, cselekvő részvételt követelő, tevékenykedtető módszereket használunk. A csoport tagjainak készen kell állniuk saját komfortzónájuk elhagyására, kihíváskeresésére és játékra, alapos és részletes feldolgozásra, visszajelzések megosztására és befogadására.

Korábbi bibliai élménypedagógiai képzésünkről ide kattintva található egy képes beszámoló.

A mennyiben Ön már elvégezte valamelyik képzésünket és elnyerte tetszését, kérjük, ajánlja ismerőseinek!

Érdeklődés munkaidőben az alábbi elérhetőségen:
Demjén Izabella,
telefon: +36/20-278-3100
e-mail: demjen.izabella@kalandokesalmok.hu