A haladó élménypedagógiai képzés bemutatása

A továbbképzés célja

A képzés célja, hogy a résztvevők képessé váljanak egy hosszabbtávú, céltudatos élménypedagógiai folyamatra, ezen belül gyakorlatok megtervezésére, lebonyolítására, feldolgozására, értékelésére. A résztvevők ismerjék meg és tudatosítsák az élménypedagógia elméleti alapjait, az élménypedagógiai folyamatok hatásait, a szociális kompetenciák fejlesztési lehetőségeit. A képzés végére váljanak képessé arra, hogy élménypedagógiai eszközökkel tudjanak reagálni a csoport igényeire, a számukra célként kitűzött szociális kompetencia fejlesztése érdekében gyakorlatok kiválasztására, megváltoztatására.

A képzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a facilitátori tevékenység alapjait, fogalmazzák meg saját facilitátori kompetenciáikat, tervezzék meg egyéni fejlődési útjukat.

A továbbképzés célcsoportja

Azon pedagógusok, szociális szakemberek, nevelők, akik legalább már egy 20 órás élménypedagógiai képzésen részt vettek, és akik tanítói/nevelői munkájuk során alkalmazzák a módszert, szereztek gyakorlati tapasztalatot.

A képzésen teljesítendő tartalmi követelmények

A hallgatók a képzés végére elsajátítják és tudatosítják az élménypedagógia elméleti alapjait, az elméleti ismeretek visszatükröződnek a folyamattervezésükben. Képesek arra, hogy egy csoportnak meghatározott szociális kompetenciát fejlesztő, hosszútávú folyamatot megtervezzenek, s azon belül a gyakorlatokat tudatosan használják. A szociális kompetenciák tudatos fejlesztésének érdekében egy-egy gyakorlat kiválasztására, a fejlesztési célok tükrében annak megváltoztatására is képesek.

A továbbképzésen elsajátítottak ellenőrzésének módja, az értékelés szempontjainak meghatározása

Záródolgozat: egy legalább 6 alkalomból álló folyamat leírása egy csoport esetében (max. 10 A4-es oldal terjedelemben). Ennek leadása legkésőbb 10 nappal a képzés zárását követően.

Az értékelés szempontjai: a képzésen tanultak kreatív alkalmazása, a célnak való megfeleltetése, a kidolgozottság a megvalósíthatóság szintjéig legyen kifejtve, vegye figyelembe a célcsoport meghatározó tényezőit.

A program tartalmának rövid ismertetése

„A komfortzónán túl – haladó szintű élménypedagógiai képzés gyerekek, fiatalok és felnőttek szociális kompetenciáinak hosszútávú fejlesztésére” című képzés egyik legfontosabb célja, hogy az alapképzést már elvégzett résztvevők képessé váljanak hosszabb folyamatok megtervezésére, lebonyolítására az élménypedagógia módszerével.

Szükségessége és relevanciája abban rejlik, hogy az előre kidolgozott és kipróbált módszerek és a sajátélményű tanulás segítségével felkészíti a résztvevőket arra, hogy felismerve a formális, informális és nonformális tanulási helyzeteket tudják alkalmazni az élménypedagógia adta fejlesztési lehetőségeket nemcsak egy-egy alkalom során, hanem folyamatban gondolkodva, és a szükséges helyzetekben maguk is kompetens módon lépjenek fel a szociális kompetenciák fejlesztése terén.

A jövő generációjának felkészítése az életre egyre jobban igényli, hogy a tananyagon kívül is fontosabb szerepet kapjon a szociális kompetenciák fejlesztése. A digitális világ a maga előnyei mellett most már jól láthatóan hordozza azokat a negatívumokat, amelyek ugyanezen kompetenciák fejlesztésének szükségességét támasztják alá.

A képzés tréning jellegű, a résztvevők aktivitására építő sajátélményű gyakorlatokkal, azok kiértékelésével, tanulságok levonásával, elemzéssel zajlik. A gyakorlatok során az önálló munka, a páros munka, a kisebb csoportos beszélgetések és az egész csoportot érintő megbeszélések váltakoznak.

A továbbképzés 4 nagy tematikai egységből áll:

  1. Bevezetés az élménypedagógia alapjaiba: az élménypedagógia módszerének helye és szerepe a formális, informális, nonformális tanulási helyzetekben
  2. Fejlesztő hatású élménypedagógiai foglalkozás tervezése, szervezése, lebonyolítása, feldolgozása, elemzése
  3. A facilitátor – szerepe, személye, hatása, jellemzői
  4. Hosszútávú élménypedagógiai fejlesztő folyamat tervezése, szervezése, lebonyolítása, értékelése

A képzés pontos címe:

A komfortzónán túl – haladó szintű élménypedagógiai képzés gyerekek, fiatalok és felnőttek szociális kompetenciáinak hosszútávú fejlesztésére

Engedélyszáma: 51/4/2020

Óraszáma: 30

A képzést tartó trénerek:

  • Bányai Sándor
  • Kovács Nikoletta
  • Demjén Izabella

A képzés alapításának éve: 2020
A 2023 szeptemberéig lezajlott képzések száma: 14
A 2023 szeptemberéig a képzést elvégzett személyek száma: 230

Aktuális képzéseinkről további információ itt található!