A belső iránytű c. képzés bemutatása

A továbbképzés célja

A képzés célja, hogy a résztvevők felismerjék az érzelmek fontosságát, megtanulják azonosítani saját és mások érzelmeit, és képessé váljanak olyan stratégiákat kialakítani, amellyel pozitív irányba befolyásolhatják saját és mások érzéseit.

A képzés eredményeképp ismerni fogják az érzelmekkel és empátiával kapcsolatos alapfogalmakat. Képessé válnak az önmaguk és mások érzelmi problémáinak elemzésére, és a szükséges témákban való asszertív kommunikáció gyakorlására. Érzékenyebbé válnak az iskolai szituációkban előforduló érzelmi kitettségre. A képzés hatására a résztvevő felismeri az önmaga elfogadásának fontosságát a képzés jellegéből fakadó önismereti vonatkozásoknak köszönhetően.

Célunk, hogy a résztvevők elsajátítsanak olyan technikákat és szemléletet, amely képessé teszi őket az empatikus, hiteles kommunikáció megteremtésére az érzelmekről a gyerekek, kamaszok, fiatal felnőttek körében egyaránt.

A továbbképzés célcsoportja

Azon pedagógusok, szociális szakemberek, nevelők, akik tanítói/nevelői munkájuk során kapcsolódhatnak olyan témákhoz, amik érintik az érzelmek, a kommunikáció, a szexualitás világát, akik megfelelnek a Rendelet 23. § (2) bekezdésének.

A képzésen teljesítendő tartalmi követelmények

A hallgatók a képzés során képessé válnak érzelmi intelligenciával kapcsolatos foglalkozások tervezésére, szervezésére, lebonyolítására, ellenőrzésére, értékelésére. Tudják és értik a játék helyét és szerepét az egyén és a csoport érzelmi kompetenciáinak fejlesztésében. Szerepük tudatos vállalásával képesek a tapasztalatszerzés, a feldolgozás, az értékelés és az alkalmazás folyamatát segíteni. Felismerik a veszély- és hibalehetőségeket, képesek ezeket megelőzni, az adódó szituációkat ésszerűen kezelni. Megértik az érzelmi nevelés fontosságát, annak sokszínűségét, valamint ezeknek az élménypedagógiával való kapcsolatát és a fejlesztés lehetőségeit.

A továbbképzésen elsajátítottak ellenőrzésének módja, az értékelés szempontjainak meghatározása

Záródolgozat: egy reflexió megírása adott szempontok alapján, mely tartalmazza a képzés egyénre gyakorolt hatását, illetve a képzés várható hasznosulását a pedagógiai munkája során.

Legkésőbb 10 nappal a képzés zárását követően. Dolgozat terjedelme: min. 2, max. 5 oldal.

Az értékelés szempontjai: a képzésen átéltek önreflektív megosztása, a hasznosíthatóság átgondolása az alkalmazásba való átültetésre. A kidolgozottság a megvalósíthatóság szintjéig legyen kifejtve, vegye figyelembe a célcsoport meghatározó tényezőit: életkor, létszám, szociális fejlettség, érzelmi fejlettség, nevelési célok; fizikai és pszichikai biztonság.

A program tartalmának rövid ismertetése

A képzés célja az érzelmi kompetencia fejlesztése. Ezen képesség alatt azt értjük, amely akár egy belső iránytű, segíthet bennünket a saját vagy mások érzelmeinek felismerésében, kezelésében és azok pozitív befolyásolásában. Mindannyiunk számára fontos az érzéseink szabad megélése, mások érzéseinek átélése, az érzelmi önszabályozás kontrollálása, valamint annak tudatosítása, megértése, hogy érzelmeink, gondolataink és tetteink között olyan kapcsolat áll fenn, amire képesek vagyunk hatással lenni.

A képzésen célunk olyan saját élményeket nyújtani, amelyek segítenek abban, hogy a résztvevők könnyebben tudják azonosítani és megérteni saját és mások érzelmeit. Közösen elmélyedünk az érzelmeink világában, miközben olyan módszereket kínálunk, amik alkalmasak lehetnek önmagunk, valamint a gyermekek és a kamaszok érzelmi nevelésére, fejlesztésére.

A képzés legfőbb részei az alábbi tartalmi egységeket foglalják magukba:

  • A képesség felismerni és megnevezni saját érzelmi állapotunkat; megérteni a kapcsolatot az érzelmeink, gondolataink és tetteink között.
  • Az érzelmeink kezelésének a képessége – képesnek lenni ellenőrzést gyakorolni felettük, illetve a nemkívánatos érzelmi állapotokat kívánatosabb érzelmi állapotok irányába eltolni.
  • Képesség arra, hogy tudatosan olyan érzelmi állapotba kerüljünk, amely produktivitáshoz és sikerességhez vezet – az önmotiválás képessége.
  • Képesség mások érzéseinek olvasására, érzékenynek lenni azokra.
  • Képesség kielégítő kapcsolatok létrehozására és fenntartására.

A továbbképzés 3 nagy tematikai egységből áll:

  1. Saját és mások érzéseinek felismerése és megnevezése.
  2. Saját és mások érzelmeinek kezelése, szabályozása.
  3. Önmagunk és mások elfogadása.

A képzés pontos címe:

A belső iránytű – tapasztalati tanulás alapú és élményközpontú képzés az érzelmi nevelés fejlesztésére.

Engedélyszáma: 443/10/2021

Óraszáma: 30

A képzést tartó trénerek:

  • Szekeres-Kamondi Zsuzsanna
  • Takács Nándor

A képzés alapításának éve: 2021

A 2023 decemberéig lezajlott képzések száma: 6

A 2023 decemberéig a képzést elvégzett személyek száma: 101


Aktuális képzéseinkről további információ itt található!