Bársony Gabriella (Tóth Gabriella)

Tanító, gyógypedagógus, szakvizsgázott pedagógus, tréner

Elismerések

Oklevél – kiemelkedő munka elismeréséül, 2016

Végzettség

 • 1996-2000 – általános iskolai tanító, Budapesti Tanítóképző Főiskola
 • 2002-2004 – gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola
 • 2013-2015 – szakvizsgázott pedagógus, gyakorlatvezető mentortanár, Óbudai Egyetem, TMPK
 • 2021-2022 — Humán- és csoportfejlesztő tréner, Széchenyi István Egyetem

Szakmai tapasztalatok

 • 1998–2000 – tanító az Erzsébetvárosi Művészeti Általános Iskolában.  Munkakör:
  – kis létszámú, fejlesztő osztály vezetése;
  – tanulási és magatartási nehézségek kezelése.
 • 2000–2010 – tanító, fejlesztő pedagógus a Ferencvárosi Általános Iskolában. Munkakör:
  – tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek tanítása;
  – kiscsoportos és egyéni részképesség- és mozgás fejlesztés;
  – az alsó tagozat munkaközösségének vezetése;
  – magatartásmódosító modellprogram koordinálása.
 • 2010 – gyógypedagógus a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatnál. Munkakör:
  – szakértő bizottsági vizsgálatok végzése;
  – terápiás, prevenciós, mozgásfejlesztő foglalkozások vezetése;
  – munkacsoport vezetése.

Tréneri tapasztalatok

 • Pedagógusok képzése a szabadidő-pedagógia speciális területén a rendezvényszervezésben, program-, tábor-, és kirándulásszervezésben (30 órás képzés)
 • Magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekek egyéni és csoportos fejlesztése élménypedagógiai foglalkozásokon keresztül (30 órás)
 • Fegyvertelen játszótárs – tapasztalati tanuláson alapuló erőszak-megelőző és konfliktuskezelő program (30 órás képzés)
 • Különleges padtárs! – különleges bánásmódú gyermekek hatékony élmény- és tapasztalat-orientált, differenciált nevelése (30 órás képzés)

Elvégzett továbbképzések

 • 2017 – a tehetségek motiválása
 • 2016 – Magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekek egyéni és csoportos fejlesztése élménypedagógiai foglalkozásokon keresztül
 • 2015 – Különleges padtárs! – különleges bánásmódú gyermekek hatékony élmény- és tapasztalat-orientált, differenciált nevelése
 • 2007 – szenzoros integrációs terápiák
 • 2006 – élménypedagógiai facilitátorképzés
 • 2006 – a tanulásmódszertan tanítása
 • 2004 – ECDL start
 • 2003 – Sindelar-Zsoldos tréningprogram
 • 2001 – Diszlexia-prevenció az oktatás különböző intézményeiben
 • 2022 – Boldogságóra

Egyéb pedagógiai munkák

 • Különleges padtárs! – különleges bánásmódú gyermekek hatékony élmény- és tapasztalat-orientált, differenciált nevelése c. akkreditált képzés oktatási programjának kidolgozása, a képzési akkreditáció elkészítése.

Publikációk

 • 2014 – A játék nem játék I-II– OptimusTréning és Katalizátor Pedagógusképzési Központ