Pedagógus-továbbképzés

A Kalandok és Álmok Szakmai Műhely akkreditált élménypedagógia képzése

 

Pacseri_zummogok (6)Kiknek szól a képzésünk?

Mindenkinek, aki nevelési céljai szolgálatába kíván állítani egy újfajta módszert. Elsősorban osztályfőnököknek, szabadidő-szervezőknek, diákönkormányzatot segítő pedagógusoknak, napközis nevelőknek, gyógypedagógusoknak, testnevelő tanároknak, tábori felügyelőknek, környezeti neveléssel foglalkozó tanároknak ajánljuk.

11109697_859300644124817_6373268829316109778_oAlapelveink:

· A gyermekek és a fiatalok fejlesztésének egyik leghatékonyabb terepe a játék. A felnőttek (pedagógusok, szociális és közművelődési szakemberek), valamint a kortárs segítők (ifik, animátorok) akkor fogják tudni a játékot a fejlesztés eszközeként használni, ha a saját élmény szintjén ismerik azt.
· A hatékony képzés alapja az aktív részvétel, a módszerek, játékok és gyakorlatok személyes kipróbálása, a saját élmény megszerzése, az élmény megosztása és pedagógus-továbbképzésfeldolgozása, majd pedig a tanulságok adaptálása más, hasonló helyzetekre.
· Játékos élményeken keresztül történő beltéri vagy szabadtéri, kevesebb, vagy a résztvevők szándékainak megfelelően több fizikai aktivitással és kihívással járó tréninget kínálunk, szituációs játékokkal, beszélgetésekkel, saját élménnyel, versenyhelyzet, teljesítménykényszer és stressz nélkül.
· A képzés csoportban zajlik, ezért alkotó közösség létrehozására törekszünk.
· Folyamatosan törekszünk a gyakorlat arányának magas szinten 11792013_852419561494266_1669710430643694958_otartására. A résztvevők már meglévő tudásukkal járulnak hozzá a közös sikerhez.
· Minimális eszközigénnyel, személyre szabottan dolgozunk, egyedi és rugalmas módszerekkel, melyeket nem a technikai eszközök uralnak; képesek vagyunk rugalmasan változtatni a tervezett játékok tartalmán, energiaszintjén vagy sorrendjén.

 

A képzés témakörei:

Halado elmelyito (52)-Az élménypedagógia alapjai:
Ajáték, mint a rekreáció, az oktatás és a pedagógiai fejlesztés eszköze, a
tapasztalati tanulás és az élménypedagógia elméleti megalapozottsága
és alapelvei a komfort-, a pánik- és a tanulási zóna megismerése, az
AHA-élmény;

-Az élménypedagógia módszerei:
A fokozatosság elve, a kihívás jelentősége, a tapasztalatszerzés, a
feldolgozás, az értékelés módszerei, az általánosítás-alkalmazás
folyamata, a megtapasztalt ismeretek elmélyítése;

-A vezető és a csoport szerepe:
Csoportszabályok, a csoportfejlődés fázisai, a játékvezető szerepei,
elvárások a játékvezetővel szemben, a facilitálási technika és a facilitátori
tevékenység speciális szabályai, a fizikai és pszichikai biztonság
feltételeinek megteremtése, a preventív baleset-megelőzés, a rendkívüli
helyzetekre való felkészülés és a kialakulást követő optimális beavatkozás
szabályai;OLYMPUS DIGITAL CAMERA

-Foglalkozások tervezése, lebonyolítása:
Bemelegítő (jégtörő és energetizáló) játékok, páros és kiscsoportos
kommunikációs helyzetgyakorlatok, együttműködési, bizalomépítő és
problémamegoldó tevékenységek vezetése, elemzése és értékelése, ezek
meghatározó tényezői: életkor, létszám, szociális fejlettség, nevelési célok. Mire használhatom mindezt? Egy komplex foglalkozás tervezése, a
kockázatok felmérése és kezelése;

A képzés után a résztvevők képesek lesznek:

…céltudatosan és önállóan megtervezni, megszervezni,
lebonyolítani és értékelni a saját élményű játékokat, 18722_998009893556475_5144665076151604308_nkomplex feladatokat és foglalkozásokat;
…a tanult tevékenységeket, játékokat és gyakorlatokat nevelési céljaik szolgálatába állítani, hatékonyan használni az ebben rejlő oktatási és fejlesztési lehetőségeket;
…a gyerekek szociális kompetenciáit fejleszteni a játékpedagógia és az élménypedagógia eszközeivel, a gyerekek aktív részvételével;
…tudatosan nevelni a fiatalokat, hogy azok az őket körülvevő környezetben megoldásokat találjanak a mindennapok során jelentkező
konfliktusok megelőzésére, felismerésére és kezelésére.

11700805_998928863464578_2492008155691348858_nMit hasznosíthatnak ebből a gyerekek?

Az Én- dimenziója:
– reális önismereten alapuló önbizalom és önállóság;
– a kihívás élménye, az ésszerű kockázatvállalás képessége;
– kitartás, kudarctűrés és a siker kezelésének képessége;
– önmegvalósítás, a döntéshozás és felelősségvállalás képessége;
– önelfogadás, pozitív énkép;

Társas dimenzió:
– hiteles és hatékony kommunikáció;
– együttműködési és konfliktuskezelési készség, konszenzuskeresés;
– felelősségtudat;
– szabály alkotás és elfogadás képessége, önkéntes, belátáson alapuló
11665600_998009353556529_3629969480685643137_nszabálykövetés;
– tolerancia, empátia, nyitottság, a másik értékeinek és különbözőségének elfogadása;

Kognitív dimenzió:
probléma-megoldó gondolkodás, döntési képesség;
– a véleményalkotás képessége, vitakészség;
– kreativitás, rugalmasság, ötletgazdagság;
– a fejlődés igénye, alkotókedv;

További információkért kattintson ide!