Csapatépítő tréningek

Meregfoghuzo (6)Közösségfejlesztés és konfliktuskezelés élménypedagógiai módszerekkel

 

Alapvetően játékos élményeken keresztül történő kommunikációs és csapatépítő tréningről van szó, szituációs játékokkal, beszélgetésekkel, csoportmunkával, csoportos problémamegoldó feladatokkal közösen végzett feladatmegoldással és fizikai aktivitással.

 

P1430280A tréning célja:

 * kommunikáció-fejlesztés, csapatépítés, közösségformálás és a szervezeti kultúra fejlesztése közös személyes élmények és közösen végzett tevékenység útján, a játék eszközeivel;
* az eredményes és hatékony kommunikáció fejlesztése páros, kiscsoportos együttműködési és problémamegoldó játékok, csoportos problémamegoldó feladatok útján;
* a munka jobb megosztása, a munkatársak bevonása, a motiválás lehetőségei szituációs játékok és nehezített kommunikációs helyzetek alapján, feltáró elemzéssel
* hatékonyabb feladatmeghatározás és feladatátadás szituációs játékok és elemzések segítségével;
* az élménypedagógiai módszereinek kipróbálása, megélése és megismerése, az élménypedagógia elméleti hátterének megismerése, élmény szintű, szemléletalakító közös képzés bemutatása;

A tréning fő moduljai:

 • 2003_2010Csapatkepek29Konfliktuskezelés:
  A résztvevők ismereteket és személyes élményeket szereznek a leghatékonyabb konfliktuskezelési technikákról, megismerik a konfliktus keletkezésének előzetes jeleit, a megelőzés és az asszertív érdekérvényesítés módszereit.
  Helyzetgyakorlatokon keresztül átélik, tudatosítják saját ösztönös konfliktuskezelési stílusukat, erre építve fogják kialakítani tudatos
  konfliktuskezelési technikáikat.

 

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERABelső kommunikáció és vezetői kommunikáció:
  A tréningen a résztvevők megismerik és elsajátítják a vezetői befolyásolás és irányítás elméleti hátterét és kommunikációs technikáit. A tréning során képet kapnak saját kommunikációs stílusukról, befolyásolási hatékonyságukról. Saját élményű tapasztalatokat fordítunk át a jól hasznosítható vezetési és tárgyalási technikákra. Nagy hangsúlyt fordítunk a saját példákon keresztüli megélésre, valamint a társas visszajelzés fejlesztő szerepére és a kommunikáció hatékonyságának növelésére.

 

 • Csapatépítés – a szervezeti kultúra fejlesztése:
  2003_2010Csapatkepek27A csapatépítés klasszikus elemein túl a résztvevők megismerik a már régóta működő csapatokban szükséges “újraépítés” fogalmát, és képet kapnak arról, miképpen lehet egy team hatékonyságát hosszú időn keresztül folyamatosan növelni, fenntartva a tagok magas szintű identitását és elégedettségét. A képzés során a résztvevők megtanulják felismerni az egyes szerepek jellegzetes viselkedési mintáit, saját élményeiken keresztül megélik a különböző szerepek sajátosságait, gyakorolják az egyes szerepekhez rendelhető befolyásolási/vezetési technikákat.

 

 •  11728963_852419558160933_491565458328202391_oCsapatépítés a munkahelyen és annak környezetében:
  – Páros, kiscsoportos együttműködési és problémamegoldó játékok, csoportos problémamegoldó feladatok
  – Nehezített kommunikációs gyakorlatok (bekötött szemmel, némán)
  – Az eredményes és hatékony kommunikáció fejlesztése
  – A munka megosztása, a munkatársak bevonása, a motiválás lehetőségei szituációs játék alapján, elemzéssel, a felelősség és a munka megosztásának kérdései
  – Feladatmeghatározás és feladatátadás szituációs játék alapján, elemzéssel
  – Csapatban végzett munkák szituációs játékok alapján, elemzéssel

 

A tréning várt hatásai:

* A személyes kapcsolatok fejlődnek, a személyek közötti kommunikáció hatékonysága nő;
* A csoport tagjai közös sikerélménnyel lesznek gazdagabbak, amely fejleszti együttműködési szándékukat és az együttműködés színvonalát;
* A csoportnak lehetősége nyílik alapvető értékei meghatározására, a hatékony és sikeres együttműködés feltételeinek végiggondolására és alakítására;