Erőszak-megelőzés

Erőszak-megelőzés

A „Fegyvertelen Játszótárs!” mozgáson keresztül zajló erőszak-megelőző program egy olyan tanmenet, amely a kognitív és a fizikai funkciókat egyaránt használja azoknak a készségeknek a fejlesztéséhez, amelyek szükségesek a biztonságos környezet kialakításához. Protektív és proaktív viselkedést tanít, a támadó, a célpont, az agresszió áldozatára szabva.

1. A program megközelítése legyen széleskörű, sokoldalú, vonja be a családot, a lakókörnyezetet csakúgy, mint az iskolát a folyamatba. Norvégia országos szinten elismert prioritássá emelte a növekedő iskolai erőszakot 1983–ban, miután három gyermek öngyilkosságát is összefüggésbe hozták az iskolai kötekedéssel, piszkálódással, erőszakoskodással. Intenzív programot indítottak el az iskolák mindegyikében, kiadtak egy tájékoztató füzetet a szülőknek. A norvég országos kampány eredménye lett, hogy 50%-kal csökkent a feljegyezett iskolai erőszak száma (Olweus, 1994).

2. A programot minél alacsonyabb évfolyamon szükséges elkezdeni és megerősíteni. A következő évfolyamokon már csak ismétlésre, gyakorlásra és megerősítésre van szükség. Az erőszakos viselkedési minták már egészen korai gyermekkorban, 2 éves kor környékén megfigyelhetők (Beane, 1999). Mivel az erőszakos megnyilvánulás tanult viselkedés és nagyon gyorsan szokássá válhat, minél idősebb egy gyermek, annál nehezebb lesz a változtatás. (Beane, 1999; Fried & Fried, 1996). Emiatt is fontos, hogy a prevenció minél alacsonyabb évfolyamon elkezdődjön, de szükséges folytatni, amikor a gyermek idősebbé válik.

3. Fontos a személyes és szociális kompetenciák támogatása. A kompetenciafejlesztésnek szükséges tartalmaznia a dühkontrollt, a problémamegoldó készséget, a kortárs csoport nyomásának való ellenállást, a hatékony kommunikációt, a szociális szemlélet iránti érzékenységet. Az előzékenység, részvét, tisztelet és törődés szintén nyomatékot kell, hogy kapjon az előzőek mellett. A kutatások azt mutatják, hogy a legtöbb erőszakos viselkedésnél korlátozott az empátiás készség, a legtöbb áldozatnál alacsony az egészséges magabiztosság képessége (Rigby,1997; Kocs, 1998). Azok a programok, ahol az antiszociális viselkedés megszüntetése a cél, és a kognitív fejlődés mellett a szociális készségek fejlesztése is helyet kap, azt mutatják, hogy rövid távon csökken a magatartási problémák száma, ugyanakkor növekszik a problémamegoldás képessége (Kellerman, 1998).

4. Az intervenció megtervezése során alapvető szempont a gyermek életkori sajátosságainak figyelembevétele. A kockázati faktorok, a szociális helyzetek is azt bizonyítják, hogy különböző konfliktusok fordulnak elő a fejlődés különböző fázisaiban.

5. Az olyan interaktív technikák, mint a szerepjáték elősegítik a szociális tanulást. Azok a programok, amelyek elsősorban a teoretikus perspektíváját mutatják be egy-egy témának, nem tudják a gyerekek figyelmét, bevonódását fenntartani. Az interaktív technikák lehetőséget kínálnak az elképzelt koncepció begyakorlására, a tapasztalatszerzésre. Ez a tanmenetünk alapja. A cél nemcsak a kipróbálás, hanem azoknak a mozgási készségeknek a begyakorlása, amelyek veszélyes szituációkban alkalmazhatók.

6. Lényeges a kulturálisan érzékeny látásmód, mert rasszizmus és szexizmus kéz a kézben járnak, s legtöbbször ezek vezetnek a bántalmazási problémákhoz az iskolákban. (Hoover és Oliver, 1996). Fontos tehát, hogy a megelőző program során reflektáljunk a gyerekek etnikai identitására.??????????

7. A pedagógusok és munkatársak képzése elengedhetetlen, ha a programnak megfelelő támogatást szeretnénk. A pedagógusoknak szükségük van arra, hogy gyakorolhassák a technikákat, elsajátíthassák a szemléletet. A munkatársak képzésével a gyerekek felé az egységességet közvetítjük.

8. Pozitív iskolai klímát szükséges kialakítani, pl. naprakész iskolai dekoráció, hatékony osztályvezetés, jól megvilágított folyosók és lépcsőházak, jól karbantartott épület. Ezek az elemek azt az érzést nyújtják a gyerekek számára, hogy tiszteletben tartják őket, vigyáznak rájuk, törődnek velük, azaz biztonságban érezhetik magukat.

9. Támogatni kell azokat az értékeket, amelyek az erőszakot, az agressziót és a bántalmazást elutasítják. Azt a kultúrát, ahol a béke az érték, az iskolában szükséges megalapozni. A tanulóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy az erőszakot nem tolerálja senki.

A program alapelvei itt olvashatóak.