Akkreditált bibliai élménypedagógiai képzés Budapesten (2018.04.13-15.)

“Egymás terhét hordozzátok…”

A képzés vezetői:

IMG_9189
  • Módi Kinga  hitoktató, Ágyai Református Gyülekezet, az M. Nagy Ottó-díj nyertese 2015-ben.
  • Demjén Izabella – hitoktató, élménypedagógiai facilitátor, a Kalandok és Álmok Szakmai Műhely irodavezető munkatársa.
Ideje: 2018. április 13-14-15. (péntek-szombat-vasárnap)
Helyszíne: Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház1191 Budapest, Teleki u. 50.
Részvételi díja: 22.000 Ft.
Alapítási engedélyének száma: 957/63/2013
Akkreditációs órák száma: 30
A három nap időbeosztása:
  •  2018. április 13., péntek: 10.00-18.00
  •  2018.. április 14., szombat: 9.00-18.00
  •  2018- április 15., vasárnap: 9.00-16.00
A részvételi díj befizetéseA képzésen való részvétel feltétele a részvételi díj maradéktalan átutalása a következő számlaszámra:

10201006-50242667-00000000 (Paamon Bt., K&H Bank).

Amennyiben önhibáján kívül nem tud részt venni, de már átutalta az összeget, és ezt 7 nappal a képzés indulása előtt jelezi felénk, úgy a részvételi díj 100%-át visszafizetjük. A kezdés előtti 7 napon belül történő lemondás esetén a befizetett összeget nem áll módunkban visszatéríteni, azonban egy másik képzési alkalommal felhasználható.

Jelentkezni kizárólag online, elektronikus jelentkezési lap kitöltésével lehet, mely a lap alján található!

Jelentkezési és befizetési határidő: 2018. április 6., péntek

A maximális létszám 24 fő. Amennyiben a határidő lejárta előtt megtelik a keret, úgy korábban zárjuk le a jelentkezés lehetőségét.

Bibliai élménypedagógiai és lelkinap Nyíregyházán003-20171111

I. Mi a Szakmai Műhely célja?

A Kalandok és Álmok Szakmai Műhely célja önálló, döntésképes, felelősségteljes generáció nevelése és fejlesztése. Pedagógusok képzésén keresztül tudjuk értékeinket eljuttatni a gyerekekhez és a fiatalokhoz. A szociális kompetenciák fejlesztését elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk ahhoz, hogy a gyerekek megállják a helyüket az iskolai és az iskolán kívüli életben egyaránt, családban, közösségben, munkahelyen.

II. Mi a képzés célja?

A virtuális világot előnyben részesítő jelenkori társadalmunk új kihívás elé állítja az egyházi nevelést is. A kérdés az, hogy közösségeink milyen módon képesek a felnövekvő nemzedék felé közvetíteni azokat a viselkedési normákat, amelyeket a társadalom elvár majd az egyén felnőtté válását követően. Ehhez a munkához kíván segítséget adni a bibliai alapú élménypedagógiai képzés, mely eszközeinek használatával a gyermekek képesek lesznek arra, hogy az elméleti tudást gyakorlati cselekvéssé alakítsák. Képzésünkön játékos élménypedagógiai módszerekkel a tapasztalati tanulás hatékonyságát és módszereit mutatjuk be a résztvevőknek aktív
cselekvésen és saját élményen keresztül.

III. Kinek szól a képzés?

Mindenkinek, aki nevelési és hitéleti céljai megvalósításának érdekében új, játékos módszereket kíván használni: hitoktatóknak, lelkészeknek, egyházi iskolákban tanító pedagógusoknak, egyetemistáknak, tanítóknak, osztályfőnököknek,  önkénteseknek, tanároknak, illetve bárkinek, aki érdeklődik a téma iránt.

Azoknak, akik korábban nem, vagy csak futólag találkoztak és ismerkedtek meg az élménypedagógiai módszerével, de kíváncsian és nyitottan állnak a mélyebb megismerés elé!

IV. Kik vagyunk mi?

Szakmai Műhelyünk a hazai élménypedagógia meghatározó bázisa, az első akkreditált pedagógus-továbbképzés alapítója a témában. 2007 óta száznál is több hazai és határokon túli képzéssel a hátunk mögött folyamatosan fejlesztjük, aktualizáljuk annak tartalmát. Trénereink a napi iskolai tanítási gyakorlat élesen jelentkező szükségszerűségeit ötvözik az egyetemi élménypedagógiai kurzusok tapasztalataival, külföldi és hazai forrásokra támaszkodva, más tréningek és módszerek legjobb, legeredményesebb munkaformáit is beépítve.

V. Miről tanulunk majd?

  • Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg? (Ámosz 3,3). Páros és kiscsoportos kommunikációs gyakorlatok, csoportszabályok; bemelegítő (jégtörő és energetizáló) játékok és gyakorlatok egyénileg, párban és teljes csoportban.
  • Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok (I. Thessz. 5,21). Az élménypedagógia elméleti alapjai: a tapasztalati tanulás köre, a fokozatosság elve, a gyakorlatok levezetésének módszerei, az értékelés, reflexió jelentősége, szerepe, levezetésének technikái.
  • Kihívtalak a káldeai Úrból, hogy ezt a földet adjam birtokul (I. Móz. 15,7). A komfort-, a pánik- és a tanulási zóna megismerése, a kockázatok felmérése, kezelése, a kihívás jelentősége; problémamegoldó gyakorlatok.
  • Egymás terhét hordozzátok (Galata 6,2). Csoportdinamika, a csoportfejlődés fázisai, a szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségei élménypedagógiai módszerekkel; csapat- és bizalomépítő játékok és tevékenységek; együttműködési szituációk, nehezített kommunikációs helyzetek.
  • Megtanítalak téged az útra, amelyen járj (Zsolt. 32,8).Élménypedagógiai foglalkozások tervezése, szervezése,lebonyolítása; játékváltoztatás és kitalálás eszközei, módjai.

VI. Milyen módszereket használunk?

Elsősorban saját élményen alapuló, aktív, cselekvő részvételt követelő, tevékenykedtető módszereket. A csoport tagjainak készen kell állniuk saját komfortzónájuk elhagyására, kihíváskeresésére és játékra, alapos és részletes feldolgozásra, visszajelzések megosztására és befogadására.

Haladó bibliai élménypedagógia Pécs007-20170902

Korábbi bibliai élménypedagógiai képzéseinkről ide és ide kattintva található egy képes beszámoló.

Érdeklődni a lenti elérhetőségeken lehet:

Demjén Izabella,
telefon: +36/20-278-3100
e-mail: demjen.izabella@kalandokesalmok.hu